👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räven v 41-43

Skapad 2017-10-04 15:56 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Undervisningsmall Värby och Hattstugans förskola

Innehåll

 

PLANERING FÖR VECKA:  41-43       GRUPP: Rävarna

 MÅNDAG:

Lektion 1.

MÅL:Kamratskap

METOD: vi arbetar med kompisböckerna, fortsätter med nästa bok som är vänta på din tur. 

INNEHÅLL:Vi börjar lektionen med att läsa boken. Tittar på framsidan och pratar om vad boken kan handla om. Vi övar på färgen gul med tecken och hur färgen ser ut i verkligheten. Vi sjunger sången: nu skickar vi trumman till.... Sedan lägger vi oss ner och har massage med massagebollarna. 

SYFTE: att barnen ska förstå vad ordet vänta på din tur betyder och kan sätta in ordet i ett sammanhang. 

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2.

MÅL: Påklädnad

METOD: att låta barnen få tid att klä på sig själv, vi börjar med att de får ta på sig sina byxor när vi har bytt blöjorna med stöd av vuxen.

INNEHÅLL: vuxen lägger byxor på golvet och visar dem vart benen ska in och hur man drar i benen så att fötterna kommer ut. 

SYFTE: känslan att kunna själv, öka deras självkänsla

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 3.

MÅL: Maten

METOD: att lära barnen duka av bordet

INNEHÅLL: låta barnen gå ner från stolen, ta sitt glas och gå bort till diskvagnen samt ta besticken och lägg i spannen.

SYFTE: öka barnens delaktighet. 

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:
 

ONSDAG:

Lektion 1.

MÅL:Kamratskap

METOD: vi arbetar med kompisböckerna, har börjat med boken Vänta på din tur. 

INNEHÅLL:Vi börjar lektionen med att läsa boken, Vi övar på färgen gul med tecken och hur färgen ser ut i verkligheten. Vi sjunger: nu skickar vi trumman till...., vi har gymnastik och rörelse med barnen där de ska stå på led och  vänta på sin tur.  

SYFTE: att barnen ska förstå ordet vänta på sin tur och kan sätta in ordet i ett sammanhang. 

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2.

MÅL: Påklädnad

METOD: att låta barnen få tid att klä på sig själv, vi börjar med att de får ta på sig sina byxor när vi har bytt blöjorna med stöd av vuxen.

INNEHÅLL: vuxen lägger byxor på golvet och visar dem vart benen ska in och hur man drar i benen så att fötterna kommer ut. 

SYFTE: känslan att kunna själv, öka deras självkänsla

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 3.

MÅL: Maten

METOD: att lära barnen duka av bordet

INNEHÅLL: låta barnen gå ner från stolen, ta sitt glas och gå bort till diskvagnen samt ta sina bestick och lägga i spannen.

SYFTE: öka barnens delaktighet. 

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:


TORSDAG:

Lektion 1.

MÅL:Kamratskap

METOD: vi arbetar med kompisböckerna, har börjat med boken vänta på sin tur. 

INNEHÅLL: Vi börjar lektionen med att läsa boken. Vi övar på färgen gul med tecken och hur färgen ser ut i verkligheten.Målar med färgen gul. 

SYFTE: att barnen ska förstå ordet vänta och kan sätta in ordet i ett sammanhang. 

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2.

MÅL: Påklädnad

METOD: att låta barnen få tid att klä på sig själv, vi börjar med att de får ta på sig sina byxor när vi har bytt blöjorna med stöd av vuxen.

INNEHÅLL: vuxen lägger byxor på golvet och visar dem vart benen ska in och hur man drar i benen så att fötterna kommer ut. 

SYFTE: känslan att kunna själv, öka deras självkänsla

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 3.

MÅL: Maten

METOD: att lära barnen duka av bordet

INNEHÅLL: låta barnen gå ner från stolen, ta sitt glas och gå bort till diskvagnen samt lägger besticken i spannen.

SYFTE: öka barnens delaktighet. 

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016