Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2017-10-04 16:04 i Lärvux Öckerö
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO
Kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer. Ord begrepp och symboler.

Innehåll

Fåglar

Syftet

Undervisningen i ämnesområdet natur och miljö ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människokroppen, växter, djur och natur. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om vardagliga naturvetenskapliga samband och mönster. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, samtala om och göra personliga val i frågor som rör hälsa, natur och miljö.

Undervisningen i ämnesområdet natur och miljö ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Du får läsa om tio vanliga svenska fåglar, deras livsvillkor och levnadsmiljöer.

Du får läsa om fåglar i närmiljön och hur de kan sorteras.

Du kommer in på naturen runt omkring fåglarna i närmiljön och årstider.

Hur?

Vi kommer att arbeta med:

 • sånger
 • filmer
 • ljudinspelningar
 • bilder
 • tecken
 • text
 • färger
 • fältstudier i närmiljön

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att...

... kommunicera om frågor som rör natur och miljö. Du berättar då om växter, djur och miljö

Målet är uppfyllt när du:

 • visar igenkänning av en fågel.
 • deltar i turtagning när vi tillsammans går igenom en ny fågel.
 • känner igen flera fåglar genom att höras dess fågelsång.
 • färglagt varje fågel
 • skrivit en text om varje fågel.
 • kan ge exempel på stann- samt flyttfågel.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Växter, djur och deras livscykler, till exempel en tall från frö till frö.
  NAO  -
 • Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
  NAO  -
 • Fältstudier i närmiljön, till exempel i skog och vid vatten.
  NAO  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: