👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation

Skapad 2017-10-04 17:50 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Grundskola F
multiplikation

Innehåll

LPP Multiplikation

Syfte

Arbetet med multiplikation syftar till att utveckla din förmåga att:

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll

För att utveckla dina förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

  • centrala metoder för beräkningar  med naturliga tal vid huvudräkning multiplikationKunskapskrav

Efter avslutat arbete ska du visa att du kan:

 

  • Sambandet mellan addition och multiplikation

  • kommutativa lagen vid multiplikation

  • multiplikationstabeller 2-9

  • multiplicera med 10 och 100

 

Bedömning

Löpande under arbetets gång