Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och miljö

Skapad 2017-10-04 18:51 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Målet med detta område i hkk är att du under arbetet kommer att få kunskaper, insikter och förståelse för hur medvetna val i vardagslivet kan påverka en hållbar utveckling och en hållbar livsstil.

Innehåll

Du kommer under detta område lära dig att:

Kunna föra enkla resonemang kring hur maten vi äter påverkar miljön

Kunna jämföra några livsmedel som odlats konventionellt samt ekologiskt

Kunna ta ställning till vilka livsmedel som passar att äta i olika säsonger

Tillaga en måltid och motivera ditt val av råvaror med hänsyn till miljö, hälsa och ekonomi.

Dessa ämnesspecifika förmågor kommer du att utveckla:

PLANERA:

- Planera måltider för olika situationer och sammanhang utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och

miljö.

- Välja hur du/ni skall arbeta i köket (Vem gör vad, hur skall ni gå tillväga?)

- Motivera dina val av metoder och livsmedel.

HANTERA:

- Läsa och följa recept

- Hantera utrustning och olika redskap i köket

- Hantera olika typer av livsmedel

- Hålla en god hygien i köket

- Diska och städa i köket

- Kunna förstå hur olika livsmedel bör förvaras

VÄRDERA:

- Reflektera kring ditt arbete och ditt resultat

- Motivera dina val av livsmedel med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

- Föra diskussion kring dina val av metoder och varor kopplat till hållbar utveckling.

Matriser

Hkk
Kunskapskrav Hem- och Konsumentkunskap 7-9 Munkegärdeskolan

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Har ännu ej nått kraven
E
C
A
1. Planera och tillaga
,
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
2. Använda rätt metoder, livsmedel och utrustning
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
3. Motivera tillvägagångssätt med hänsyn till H.E.M
,
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
4. Ge omdöme om arbetsprocess
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
5. Kan resonera, variera och anpassa en måltid till individuella behov
.
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
8. Resonera kring konsekvenser av olika konsumtionsval
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: