Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets uppkomst och utveckling år 3

Skapad 2017-10-04 19:01 i Vaksalaskolan Uppsala
Vi lär oss om livets uppkomst på jorden och om istiden.
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska
Vi lär oss om livets uppkomst på jorden och utvecklingen fram till och med istiden.

Innehåll

Mål

Vad ska du lära dig om?

Undervisningen kommer att handla om:
- hur och var liv utvecklades.
- hur utvecklingen på jorden såg ut fram tills dess att de första människorna kom.
- vilka bevis forskningen har om livets ursprung.
- hur vi kan se spår av historien i vår tid.

- begreppet tidslinje

Hur ska du lära dig?

Visa lärande genom att:
- delta i diskussioner och samtal.
- läsa och skriva faktatexter.
- rita bilder till dina texter.

- arbeta med fördjupning inom vissa områden (t.ex faktatext om dinosaurie)

- svara på frågor muntligt och skriftligt.

Bedömning - Vad ska du kunna och hur får du visa din kunskap?

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- beskriva huvuddragen i hur livet på jorden uppstod och utvecklades.

- kunna relatera till en tidslinje och visa förståelse för att tidslinjer kan visa olika omfång.

- kunna rita/måla bild som passar till budskap i text eller skriva text till bild.

- kunna samtala kring historiska källor, t.ex. vilka bevis som finns i naturen av den tidiga historien.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: