👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 Good Stuff A. Sports and food

Skapad 2017-10-04 19:52 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Sports and food
Grundskola 6 Engelska
Gillar du att utöva eller titta på sport?

Här får du lära dig om vanliga och annorlunda sporter.

Kan du beställa på restaurang utomlands och få det du vill ha?

Här får du lära dig många matord bl.a.

Kanske får du glädje av det om du ska åka skidor i Alperna eller se på fotboll i England.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Du ska:

 • arbeta med Good Stuff A kapitel Sports och Food men även andra texter som passar.
 • arbeta med verb i presens.
 • lära om possessiva pronomen (ägande)
 • göra intervjuer med varandra.
 • sjunga engelska sånger.
 • arbeta med plural(flertal) av substantiv.
 • dramatisera: handla i affär och på restaurang.
 • berätta för andra utifrån tankekarta både skriftligt och muntligt.
 • i slutet av varje arbetsområde göra en diagnos.

Elevens mål

Du ska kunna:

 • ord och fraser inom områdena sport och mat.
  med hjälp tankekartor skriva och berätta på temat sport och mat.
 • göra intervjuer.
 • grammatik: verb i presens
 • grammatik: substantiv i plural.
 • grammatik: possessiva pronomen (ägande)
 • handla i affär och på restaurang och göra en tv-kocksteater

 

 

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • förstå engelskt tal.
 • förstå engelsk text.
 • använda engelska muntligt.
 • använda engelska skriftligt.
 • kunna använda fraser och ord inom områdena sport och mat

Uppgifter

 • Glosor till v 43

 • glosor till onsdag v 42

 • glosor t vecka 41 Sports

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6