👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A Kapitel 2 Procent och sannolikhet

Skapad 2017-10-04 20:08 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 6 Matematik
Du ska få lära dig att räkna ut rabatten på en vara och hur mycket du ska betala. Hur stor chans är det att du får en sexa när du slår en tärning? Efter kapitlet vet du det!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska kunna:
-räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är (Metodförmåga)

- räkna ut rabatten på en vara (Metodförmåga)

- växla mellan bråkform, decimalform och procentform (Begreppsförmåga, Metodförmåga)

- förklara vad som menas med sannolikhet (Kommunikationsförmåga)

-räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa (Metodförmåga)

-begreppen bråkform, decimalform, procentform, rabatt, chans och risk (Begreppsförmåga)

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att ha:

-genomgångar och diskussioner i helklass

- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material

- praktiska övningar

 

Vad som kommer att bedömas:

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:
•gör muntliga förklaringar till uppgifter
•gör skriftliga beräkningar
•deltar i matematiska diskussioner och samtal
•gör beräkningar och förklaringar i praktisk matte
•kan formulera och lösa problem
 •visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
•göra muntliga förklaringar till uppgifter
•göra skriftliga beräkningar
•delta i matematiska diskussioner och samtal
•göra beräkningar och förklaringar i praktisk matte
•formulera och lösa problem
•ta eget ansvar för ditt lärande
•visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6