Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras åk 9

Skapad 2017-10-04 20:16 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Bild
Du ska i denna uppgift välja ett valfritt konstverk som du gör en parafras på, det vill säga en egen tolkning/vidareutveckling. Du arbetar i valfri teknik och med valfritt material. Du gör sedan en bildanalys av konstverket.

Innehåll

Förväntat resultat efter avslutat arbetsområde: 

- Du vet vad en parafras är och hur det skiljer sig från exempelvis ett plagiat eller en parodi.

- Kunna känna igen, resonerat och reflekterat kring viss konsthistoria och det konstverk som du valt till din parafras i en bildanalys

- Du har arbeta praktiskt med material och skapat en egen tolkning av ditt valda konstverk.

- Ditt arbete är i något avseende unikt eller personligt och du kan själv peka på och förklara vad det är som gör detta. 

- Du har presenterat din bild och reflektera kring din arbetsprocess och ditt slutresultat i din loggbok.

 

Examination:

- Din arbetsprocess så som den framträder under lektionstid

- Resultatet av ditt praktiska arbete, dvs. din parafras

- Bildanalys

 

Bedömning: 

Bedömningen kommer att ske inom tre olika delar. Det praktiska - själva måleriet/tecknandet,  processen - dina tankar kring det arbete du utfört och det teoretiska - din beskrivning och analys. I matriserna nedan har jag delat upp kunskapskraven i dessa tre områden.

 Ex.

- Hur väl kan man känna igen originalbilden

- Tankar och idéer du har till grund för din parafras

- Eget ansvar och driv under arbetets gång

- Hur detaljerad du är i din analys

 

Undervisning/arbetsformer: 

- Vi går tillsammans igenom begreppet parafras, diskuterar och tittar på exempel.

- Val av känt konstverk som utgångspunkt för din parafras.

- Praktiskt arbete med din parafras

- Din planering, din process och din presentation sparas under arbetets gång i din loggbok i classroom. 

- Genomgång av begrepp och mall för bildanalys.

 

 

Uppgift 1. Parafras

Du ska i detta arbete välja ut ett redan känt konstverk som du gör en parafras på. En parafras är en vidareutveckling/"remix" av ett redan känt verk. Man kan göra stora eller små ändringar men det är fortfarande synligt viken bild du utgått ifrån.

Det kan vara en allvarlig bild som gjorts om till en mer humoristisk. Eller tvärtom: en lekfull och glad bild som görs om till mörk och sorglig. Du kan göra en modern tolkning av ett historiskt verk, eller helt ändra uttrycket genom att använda annan teknik eller material.

 

Så här gör du:

- Välj en känd konstbild (du ska senare göra en analys av samma bild)

- Fundera ut vad du vill förändra i originalbilden. Gör minst en, gärna flera skisser som visar din grundidé.

(exempel på förändringar: Stämning, miljön, humöret eller utseendet på personer, årstiden/tidsepoken)

- Du får göra din parafras i valfri teknik och med valfritt material.

 

Uppgift 2. Bildanalys

Vi går gemensamt igenom hur en bildanalys kan vara uppbyggd.

Du gör sedan en egen analys av konstverket enligt mall som finns i classroom.

 

 

Tidsåtgång: ca 10 lektioner.

ca 1-2 lektion = genomgång av begreppet parafras, val av konstverk och början på skissarbete.

ca 5 lektioner = arbete med parafras

ca 3 lektioner = genomgång och arbete med analys

 

 

Har du svårt att bestämma dig för ett konstverk kanske du kan få inspiration av denna länk med 50 kända verk.

Lycka till!

https://youtu.be/YwzGbxGpTZc

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Parafras & Bildanalys

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Parafras
Hur du jobbat med att förändra bilden
Du skapade en enkel parafras av en konstbild som till stor del stämde överens med originalet. Du kunde på ett enkelt sätt redogöra för hur du tänkte när du skapade parafrasen.
Du skapade en genomtänkt parafras. Du kunde på ett utvecklat sätt redogöra för hur du tänkte när du skapade parafrasen.
Du gjorde en tydlig och väl genomtänkt parafras där du använde originella och personliga idéer. Du kunde på ett väl utvecklat sätt redogöra för hur du tänkte när du skapade parafrasen.
Utveckla idéer
Tankar och idéer om din parafras.
Du bidrog till att utveckla idén men behövde viss hjälp. Du bidrog till att välja handlingsalternativ som ledde framåt.
Du utvecklade egna idéer till förändringen i din parafras. Du valde handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du har provat olika lösningar för bästa resultat. Du utvecklade egna idéer som prövats och valde sedan handlingsalternativ självständigt
Eget ansvar och driv
Du behövde stöttning för att driva arbetet framåt.
Du arbetade mestadels självständigt och kunde ta eget ansvar.
Du arbetade självständigt och engagerat under arbetsprocessen.
Bildanalys
Hur väl du beskriver bilden och hur du sätter ord på ditt eget intryck och tankar
Du besvararade analysfrågorna på ett enkelt sätt. Satte ord och reflekterade över bildens intryck. Ex. "jag tycker den är snygg för att"
Du besvarade analysfrågorna på ett relativt utvecklat sätt och använde också en del ämnesspecifika ord. Utvecklade dina tankar och motiverade ditt intryck. Ex. "Den är snygg för att den är blå, jag gillar blått som påminner mig om..."
Du besvarade analysfrågorna på ett väl utvecklat sätt. Analyserar, motiverar och förklarar ditt intryck av bilden. Ex. "Den är snygg för att den är blå, blått för mig symboliserar havet, frihet..."
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: