👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Trolleri och magi, allt är kemi!"

Skapad 2017-10-04 21:23 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
"Trolleri och magi, allt är kemi", säger draken Berta och bjuder in oss i sin drakvärld fylld av experiment på kemispråk. "Öppna kylskåp och skafferi, nu är det dags för kemi!"

Innehåll

Du ska få lära dig...

¤ ord och begrepp som används i kemin

¤ vattnets former : fast, flytande, gas

¤ övergångarna mellan vattnets former : avdunstning, kokning, kondensering, smältning, stelning

¤ att ställa hypoteser

¤ att göra enkla experiment och undersökningar

¤ om olika material och deras egenskaper

¤ att dokumentera experimenten
 
Du ska få lära dig genom att..
¤ följa med draken Berta på äventyr i böckerna "Bertas experimentbok" och "Berta på nya äventyr"
¤ ställa hypoteser ¤ göra Bertas olika experiment
¤ göra enkla dokumentationer i ord och bild
¤ öva på kemispråket t.ex blandning, lösning, densitet, fast,     flytande, gas, avdunstning, koldioxid, vattenmolekyl m.fl.
¤ se film ¤ läsa faktatexter
¤ delta i "Kemins dag" 21/10
 
Bedömning
Jag kommer att bedöma din delaktighet i arbetet, din förmåga att ställa hypoteser och dokumentera. 
 

Vi kommer att ha kamratbedömning/självskattning fortlöpande.Du ska få lära dig...

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3