👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrument och ensemblespel år 5 ht 17

Skapad 2017-10-04 22:06 i Söderskolan Falkenberg
Träna in en låt på gitarr, piano, trummor och bas som vi övar ensemble-spel med.
Grundskola 5 Musik
Musikens hantverk och ensemble-spel, alltså att spela på instrumenten tillsammans med andra kommer vi träna på under höstterminen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska under hösten ges möjlighet att

"utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument,  samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang".

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske fortlöpande under terminen. Vi fyller i matrisen tillsammans efter hand du utvecklas på de olika instrumenten.

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar på de här låtarna:

 1. Här kommer Pippi Långstrump och Mama Mia
 2. ????? Det kommer vi överens om så småningom. Kanske "My Way".

Först enskild träning på de olika instrumenten och så kör vi ensemblespel tillsammans när alla fått möjlighet att öva på alla instrument.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musikens hantverk

TRUMMOR

Nybörjare
Kan
Flitig
Stadig
Bra
Musikant
Proffs
4-takt
Kan spela fyrtakt med hi-hat och bastrumma
Kan spela på hi-hat, virvel- och bastrumma uppdelat i bitar.
Alla slagen på plats när man spelar själv
Spela med flyt tillsammans med andra vid ensemblespel.
...med cymbalmarkeringar och extraslag på virvel och bastrumma
...när du spelar ensemblespel
Varierat, improviserat spel som passar till låten som spelas.
8-dels takt
Kan spela med hi-hat och bastrumma under några takter
Kan spela med hi-hat, virvel- och bastrumma under några takter
Alla slagen på plats när man spelar själv
Spela med flyt tillsammans med andra vid ensemblespel
...med cymbalmarkeringar och extraslag på virvel och bastrumma
...när du spelar ensemblespel
Varierat, improviserat spel som passar till låten som spelas.
Andra trumkomp
två-takt, house-komp
disco-komp, reggie-komp
Kan spela varierat på bastrumma med statiska hi-hat och virvelkomp
Andra former av 8-dels komp.
...när du spelar ensemblespel
Fill-ins
Cymbalmarkeringar på ettan
2-slag på virvel och bastrumma som markering i slutet av takt.
2-3 slag virvel och puka innan cymbalmarkering
fill som stöd till andra exempelvis före refräng
...när du spelar ensemblespel
Rytmik/Teori
Kan gå i takt till musikens puls
Kan klappa till musikens puls
Spela enkla rytmer på 4-delar på rytminstrument
Klappa 2-4 i takt till musiken
Spela rytmer med 8-delar
Spela avancerade rytmer, eventuellt trioler.
Improviserat, varierat spel med passande karaktär.

BAS

Nybörjare
Kan
Flitig
Stadig
Bra
Musikant
Proffs
Komp
spelar med höger hand på lösa strängar
Håller ner toner med vänster hands pekfinger och spelar DELAR AV basstämma med enkel ackordföljd (VAMP)
Håller ner toner med vänster hands pekfinger och spelar raka 4-delar, 1-3 eller 2-4 med höger hands fingrar enkel ackordföljd (VAMP)
Spela rytmiserat 1-3 eller 2-4
Varierar dig med minst två fingrar på vänster hand för snabbare byten mellan toner i enkel ackordföljd
Spela basstämma rytmiskt
Basgångar, kvintbas, rytmiskt med 8-delar

PIANO

Nybörjare
Kan
Flitig
Stadig
Bra
Musikant
Proffs
Ackordsspel
höger hand.
Kan forma ackorden D – G – A eller C – F – G
Kan ta 2-3 ackord utantill och byta mellan dom med relativt bra flyt.
Spela med flyt en låt med 3 ackord vid ensmblespel
Spela med flyt en låt med 3-4 ackord vid ensemblespel.
Spela med flyt hel låt med 4 eller fler ackord vid ensemblespel
Spela med flyt hel låt med mer avancerade ackord och ackordföljd vid ansemblespel
Spela med flyt, god timing och passande karaktär mer avancerade låtar.
vänster hand
Kan spela bastoner
Kan spela bastoner till ackorden med relativt god flyt
Kan spela bastoner till ackorden med gott flyt.
Spela bastoner i enkel kompfigur
Spela bastoner i enkel kompfigur och använda omvända ackord höger hand.
Spela bastoner med vänster hand i mer avancerad kompfigur/fingerspel
Melodispel
Kan spela en enklare melodi relativt OK
Kan spela en enkel melodi
Spela en enkel melodistämma vid ensemblespel relativt OK
Spela en enkel melodistämma rätt så rytmiskt vid ensemblespel
Spela en enkel melodistämma rytmiskt vid ensemblespel
Spela mer avancerade melodistämmor
Noter
Musiksymboler och noter
...och vet hur några av tonerna motsvaras av tangentern på pianot.
...och vet hur noterna motsvaras av tangenterna på pianot
...och kan till viss del spela i realtid efter notbild som hjälper dig att minnas
... och vissa delar efter notbild
...och spelar efter notbild
Teori
Kan forma ackord utifrån en piano-tabulatur
Du vet hur dur- och mollackord byggs upp med grundton, ters och kvint
...7, m7 och maj7
sus 2, sus 4
Vet hur man bygger ytterligare ackord
Vet vad de olika tonerna i ackorden kallas

GITARR

Nybörjare
Kan
Flitig
Stadig
Bra
Musikant
Proffs
Ackordsspel
vänster hand
Kan forma ackorden
Kan ta 2-3 ackord utantill och byta mellan dom relativt bra vid ensemblespel
Spela med flyt en låt med 3 eller flera ackord vid ensemblespel
Spela med flyt en låt med 3-4 ackord vid ensemblespel med relativt gott flyt
Sperla med flyt hel låt med 4 eller fler ackord
Spela med flyt en hel låt med mer avancerade ackord och ackordföljd vid ensemblespel
Spela med flyt, god timing och passande karaktär mer avancerade låtar.
höger hand
drar över strängarna första taktslaget
markerar alla takslag
enkelt komp på alla taktslagen 1-3 eller 2-4
Enkelt fingerspel
Enkelt komp med passande karaktär
Fingerspel
Melodispel
Kan spela en enklare melodi
Kan spela en enkel melodi
Kan spela en enkel melodistämma vid ensemblespel
Spela en enkel melodistämma med OK timing
Spela en enkel melodistämma med god timing
Spela mer avancerade melodistämmor.
Noter
Musiksymboler och noter
...och vet hur några av tonerna motsvaras av toner på gitarrhalsen.
...och vet hur noterna motsvaras av toner på gitarrhalsen
...och kan till viss del spela i realtid efter notbild som hjälper dig att minnas
... och vissa delar efter notbild
...och spelar efter notbild