👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självporträtt + parafras.

Skapad 2017-10-04 22:12 i Vaksalaskolan Uppsala
parafras. självporträtt. inspireras av konstnärer. Välj ut en konstnär som har en stil som du tycker är intressant. Det kan vara färger, målarteknik eller kompositionen som du fastnar för. Du ska sedan använda dig av det du tycker är intressant för att göra en egen bild.
Grundskola 7 – 9 Bild
parafras. självporträtt. inspireras av konstnärer. Välj ut en konstnär som har en stil som du tycker är intressant. Det kan vara färger, målarteknik eller kompositionen som du fastnar för. Du ska sedan använda dig av det du tycker är intressant för att göra en egen bild.

Innehåll

Välj ut en konstnär som har en stil som du tycker är intressant. Jag har massor av bilder som kan vara till hjälp när du väljer.

Det kan vara färger, målarteknik eller kompositionen som du fastnar för. Du ska sedan använda dig av det du tycker är intressant för att göra en egen bild. När man använder färgkombinationer, målartekniker eller kompositioner av en annan konstnär så kallas det att man gör en parafras.

Du ska göra ett självporträtt där ansikte och axlar måste vara med, men du få ha en större del av kroppen med på bild. Du ska använda dig av kol och oljepastell för att skapa din parafras.

Tänk på att hur du kan utveckla en konstnärs stil till ännu bättre. Hur kan du inspireras av den? Hur får du fram dig själv i porträttet? Finns det något om dig själv som du är stolt över som du kan visa upp och få in i bilden? Hur kan du efterlikna konstnärens stil, är det något typiskt som kännetecknar just den konstnären.

Tänk på att göra ett noga arbete och att inte slarva.

Svara sedan på dessa frågor:

  • Vilken konstnär valde du?
  • När levde hen?
  • Vad verkar typiskt för den konstnären?
  • Hur inspirerades du av konstnären?
  • Hur har du gått till väga?
  • Vill du säga något om din bild, är det något som är viktigt?

 

  • Var det lätt, svårt och varför isåfall?

 

 

Matriser

Bl
parafras + självporträtt Bedömningsmatris - Bild åk 7-9

MATRIS FÖR BILD

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
tekniker, framställa bilder
Har börjat hantera material och tekniker men måste öva mycket mer på det.
Är på väg att lära sig att hantera material och tekniker men måste öva mer.
Kan hantera material och tekniker. Den personliga stilen är på väg att utvecklas. Uppgifterna har en viss teknisk kvalitet.
Kan hantera material och tekniker på ett säkert sätt. Har hittat en personlig stil, använder och finslipar den. Uppgifterna är genomgående av hög teknisk kvalitet.
Självständighet
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd och måste "puffas" igång med uppgiften. Måste ha tydliga individuella instruktioner.
Kan ibland behöva hjälp och inspiration för att komma igång. Vågar inte riktigt prova egna ideér. Kan följa instruktioner ett steg i taget.
Tar egna initiativ. Kommer med egna ideér men behöver råd och stöd för att våga genomföra dem. Kan följa instruktioner i flera steg.
Arbetar självständigt. Kan och vågar fullfölja sina egna ideér. Kan följa och utmana instuktioner
Variation, kreativitet
Provar sällan nya sätt att arbeta med färg, form , komposition eller material. Behöver hjälp med att hitta ideér om utförandet av uppgiften.
Gör försök till variation genom att ibland prova nya möjligheter med färg, form, komposition eller material. Använder mest andras ideér.
Varierar sig genom att hitta olika sätt att använda färg, form, komposition eller material. Har egna ideér och finner ibland oväntade lösningar.
Varierar sitt sätt att använda färg, form, komposition och material på nya aväntade sätt. Experimenterar, är villig att ta risker och ger arbetet en personlig prägel.
Kommunicera med bilder
Har ett otydligt budskap i sitt arbete.
Har en tanke med budskapet i arbetet men det framgår inte för betraktaren utan förklaring
Har en klar tanke med budskapeti arbetet men ibland krävs en förklaring för betraktaren.
Har en klar tanke med budskapet i arbetet och det framgår tydligt till betraktaren.
Analysera, tolka, kritiskt
Kan göra enklare beskrivningar av bilder.
Kan göra enklare bildanalyser och tolkningar. Kan med hjälp kritiskt granska enklae bilder.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser och tolkningar. Förstår till viss del vad komposition, färg, form och text har för betydelse.
Kan göra bildanalysersom innehåller egna slutsatser, tolkningar och personliga reflektioner. Förstår vad färg, form och text har för betydelse. Kan kritiskt granska bilder.
Bild, kulturhistorisk allmänbildning
Har inte reflekterat över bild- och kulturhistoriska moment än.
Känner till några konstnärer och deras verk.
Känner till olika konstnärer, kan placera dem rätt i tiden och kan känna igen deras stil.
Kan hitta likheter och skillnader hos olika konstnärer och konststilar samt placera dem rätt i tid. Har inblick i aktuella kulturhändelser.