👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsfilm åk 5

Skapad 2017-10-05 07:41 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Idrott och hälsa Bild
I detta temat arbetar du med bild och idrott på samma gång! Först lär du dig använda din kropp i olika rörelser, sedan hur du kan dokumentera dem. När rörelserna sitter och iPaden är redo låter du kameran rulla. Slutligen klipper du ihop materialet till en instruktionsfilm med passande musik.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer under ca 5 veckor ha ett samarbete mellan bilden och idrotten.

På idrottslektionerna kommer du jobba med redskapsgymnastik med fokus på matta, hopp över plint, ringar, lianer och räck. Du ska filma 2-3 övningar per redskap. Filmandet sker i par d.v.s. ni hjälps åt och filmar varandras rörelser på de olika redskapen. 

På bildlektionerna kommer du få tips och råd om bildspråk och tekniska lösningar. Det blir även en del arbete med analys och feedback.

Inlämning av filmen sker senast 10 november på Classroom. 

 

Hur ska jag lära mig?

Genom att lyssna och vara aktiv vid genomgångar och olika övningar.

Utmana din rörelser på de olika redskapen, ta hjälp av en kompis, youtube eller lärare. 

Arbeta aktivt under lektionerna.

Reflektera över ditt eget och andras arbete.

 

Detta kommer vi bedöma...

Din rörelserförmåga under lektionstillfällena.

Din beskrivning kring hur man förebygger skador i samband med idrottslektionerna.

Din förmåga att skapa bilder/film.

Din förmåga att kommunicera ett budskap/information.

Din förmåga att använda tekniken och verktyget.

Din förmåga att utveckla idéer och driva arbetet framåt.

Din förmåga att reflektera och ge omdömen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6

Matriser

Bl Idh
Redskapsgymnastik åk 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Redskapsgymnastik
Du visar att du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och de olika redskapen.
Du visat att du anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och de olika redskapen.
Skadeförebyggande
Du förebygger skador till viss del genom att värma upp innan lektionen.
Du förebygger skador väl genom att värma upp innan lektionen samt ta hänsyn till omgivningen under aktiviteten.
Kroppsuppfattning
Du kan anpassa dina rörelser till redskapen och är medveten om vilka rörelser du kan utföra. Du utmanar dig själv utifrån dina egna förutsättningar.
Du kan anpassa dina rörelser väl till reskappan och väl medveten om vilka rörelser du kan utföra. Du utmanar dig själv utifrån dina egna förutsättningar.

Bl Idh
Redskapsfilm åk 5 HT 2017

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skapa bilder
Du har skapat några enkla bilder som visar rörelserna på ett ganska tydligt sätt.
Du har skapat flera utvecklade bilder som visar rörelserna på ett tydligt sätt.
Kommunicera
Materialet är ihopsatt så att det passar syftet på ett ganska bra sätt.
Materialet är ihopsatt så att det passar syftet på ett bra sätt.
Använda verktyg och teknik
Du har använt verktyget och tekniken (kameran och programmet) på ett ganska bra sätt för att skapa uttrycket i din film.
Du har använt verktyget och tekniken (kameran och programmet) på ett bra sätt för att skapa uttrycket i din film.
Utveckla idéer
Du har bidragit med några tankar och idéer för att få arbetet att gå framåt.
Du har bidragit med flera tankar och idéer för att få arbetet att gå framåt.
Reflektera
Du har gett enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du har gett utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.