👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningars utveckling

Skapad 2017-10-05 08:05 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik

Innehåll

Mål för eleven

Du ska kunna:

-          Hur man ritar en skiss

-          Hur man bygger en modell

-          Söka fakta och vara källkritisk

-          Skriva och berätta om en uppfinnings utveckling

 

Innehåll

Vi kommer att, under fyra veckor, göra ett grupparbete om uppfinningar. Ni ska skriva och berätta om en uppfinning, rita en skiss på uppfinningen och bygga en modell av uppfinningen utifrån skissen. Ni ska välja en ”pryl” som har funnits i många år och jämföra hur den såg ut och användes förr jämfört med hur den ser ut och används idag. Avslutningsvis kommer ni att redovisa detta genom en utställning av modellerna samt en redovisning av texten för klassen.

Lgr11:

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. (Teknik)

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. (Teknik)

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. (Teknik)

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid. (Teknik)

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. (Teknik)

 

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, söka fakta, skriva texter, rita ritningar och bygga modeller av olika uppfinningar.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att skriva en text, bygga en modell och en muntlig redovisning.

Elevinflytande

Du får, tillsammans med din grupp, välja vilken uppfinning ni ska arbeta med. 

Matriser

Tk
Uppfinningars utveckling

Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Teknik
Känna igen och analysera tekniska saker med hänsyn till hur de fungerar och vad de används till.
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på liknande sätt.
Teknik
Känna igen problem och behov och komma med förslag på tekniska lösningar.
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Teknik
Använda tekniska ord och begrepp.
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller och texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller och texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller och texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du tänkt.