👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2017-10-05 09:28 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi fördjupa våra kunskaper om kristendomen. Att ha förståelse för andra människor och deras tro och tankesätt är en viktig kunskap att ha med sig inför framtiden. Vi kommer lära oss om kristna tankar och handlingar. Titta på de olika riktningarna som finns inom kristendom samt undersöka hur kristendomen påverkar och påverkas av samhället.

Innehåll

Kristendom

Det här arbetsområdet handlar om kristendomen, om dess uppkomst och utveckling. Det är den religion som historiskt sett haft störst betydelse för vårt svenska samhälle. Kristendomen så som vi känner den idag är långt ifrån en enhetlig religion. Under de närmaste veckorna kommer du att få lära dig mer om kristendomens utveckling från en enda kyrka till söndringen till dagens tre större inriktningar: den katolska, den ortodoxa och den protestantiska kyrkan. Du kommer läsa om vad som är typiskt för de tre inriktningarna. Vi kommer vidare läsa om frikyrkor och andra kristna rörelser i dagens samhälle. 

Mål

 • Kristendomens historia: Dess uppkomst och utveckling.
 • Kristendomens heliga skrift: Vad skriften heter och vad den innehåller.
 • Den kristna lärans grunder. 
 • Begrepp: kunna förklara begrepp som ingår i arbetsområdet t.ex. sekularisering, reformation, sakrament, apostlar, monotism, påve, biskop, celibat osv. 
 • Kristendomens inriktningar, skillnader och likheter mellan dessa, samt kunna lite om någon eller några frikyrka. 
 • Olika högtider inom kristendomen och varför man firar t ex påsk.
 • De kristna symbolerna och deras betydelse.
 • Kristendomens historia i Sverige, begreppet sekularisering.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Din förmåga att:

 • beskriva kristendomens viktiga tankegångar, heliga texter samt uttryck och handlingar.
 • resonera kring likheter och skillnader inom kristendomen.
 • undersöka och beskriva samband när det gäller hur kristendomen påverkar och påverkas av vårt samhälle.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Rita historisk tidslinje
 • Rita och utveckla en mindmap för förkunskaper, inspiration och fördjupad kunskap
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Leta och läsa fakta från olika källor
 • Instuderingsfrågor enskilt eller i grupp
 • Ta reda på och arbeta med begrepp
 • Para ihop-övningar, bildövningar och karusellen 
 • Stenciler enskilt eller i grupp

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Kunskaperna om kristendomen som begrepp, historia, uppkomst och grundare, heliga skrifter, symboler, utbredning, heliga platser, livsregler, kristendomen i Sverige,högtider och ritualer.
 • Kunna jämföra med andra religioner som.
 • Förstå mångfalden i religionen och kunna se likheter och skillnader inom de olika inriktningarna och andra kristna rörelser. 
 • Källkritik.

Hur ska det bedömas?

 • Små muntliga förhör under lektioner
 • Källkritikuppgifter 
 • I ett muntligt förhör (ca 4 elever samtidigt)
 • En skriftlig uppgift 
 • Prov (för de som vill istället för muntligt förhör)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re

Kunskapskrav

F
E
C
A
Kunskap & begrepp
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper om kristendomen.
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Undersöka, resonera & analysera
Du kan ännu inte föra resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Dessutom för du enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Dessutom för du utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Dessutom för du välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Du kan ännu inte beskriva hur religioner kan påverkas och påverkar samhälleliga förhållanden.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Källor
Du kan ännu inte diskutera om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.