👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 9 / Läsförståelse

Skapad 2017-10-05 09:54 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I svenskundervisningen ska elever få komma i kontakt med olika typer av texter och genrer inom litteraturen. I det här arbetsområdet kommer du få läsa och utveckla dina kunskaper om olika genrer och vad som är typiskt för dem. Du kommer också bearbeta texterna du läst genom att skriva och svara på frågor som hör ihop med dessa.

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts... Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättnungar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften." (Lgr11 s 222)

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • Hur du kan läsa korta texter för att få en fördjupad läsförståelse.
 • Hur du skall formulera dig när du skriver dina tankar och reflektioner om texterna  du läst.
 • Hur nationella prov i svenska är uppbyggda och hur man skriver ett sådant.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • Läsa alla texter i texthäftet till ett gammalt nationellt prov.
 • Ha genomgång och diskutera de olika textertyperna samt texthäftets tema.
 • Ha genom gång om liknelser och metaforer som kan förekomma i texterna.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Genom att läsa och skriva ett läsförståelseprov.

Följande kommer att bedömas:

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ämnesmatris - Svenska 7-9 Lgr11

Läsa

F
E
C
A
Elev behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda olika sätt att läsa utifrån olika texter.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda olika sätt att läsa utifrån olika texter.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda olika sätt att läsa utifrån olika texter.
Elev behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Elev behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tid, orsak och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med ganska god koppling till tid, orsak och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tid, orsak och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Skriva

F
E
C
A

Informationssökning och källkritik

F
E
C
A

Tala, lyssna och samtala

F
E
C
A

Språkbruk

F
E
C
A