Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAKK språk och matematik

Skapad 2017-10-05 10:01 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Vi kommer att fokusera mer på de matematiska begreppen i TAKK. Detta kommer vi att göra i samlingar och på uppevila

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att barnen får möjlighet att utöka sitt språk med hjälp av TAKK. Vi ska koncentrera oss på de matematiska begreppen som lägesord, rumsuppfattning, tid m.m

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Tidigare har det mest varit de äldre barnen som varit aktiva i TAKK, men nu vill vi få mer med de yngre. Så vi kommer att dela in barnen i olika mindre grupper där vi tränar utefter deras förmåga och intresse.

Hur kan barnen påverka innehållet och utföra

Barnen kommer att få möjlighet hålla i aktiviteten eftersom en del av barnen visar stort intresse. De kommer att få vara med att söka upp nya tecken i vår pärm och de har även tillgång till appen "TSP Lex"  

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Det ska regelbundet följas upp vid våra veckoplaneringar och utvärderas i dec 2017.

Hur gick det?

Vi har arbetat mycket med tecken och matematik. Barnen är fortfarande väldigt intresserade och även många av de yngre tecknar ord vid tex måltider. En del av barnen förstår att det är en tillgång och ytterligare ett språk de lärt sig. 

Vad fungerade/fungerade inte?

Fler och fler av barnen använder tecken för att kommunicera. Nyfikenheten ökar bland dem. Smågrupperna blev inte som vi tänkt oss, utan det gav mest resultat då alla barnen är samlade.

Hur går vi vidare?

TAKK är nu en naturlig del i vår verksamhet och vi fortsätter att utöka vårt teckenförråd.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: