👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's Talk Family

Skapad 2017-10-05 10:31 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 8 Engelska
In this unit there is focus on parents and also on teenagers and their views on parents.

Innehåll

Syfte

 • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Arbetssätt

 • Lyssna till och läsa olika slags texter
 • Lära dig ord, fraser och uttryck
 • Uttrycka dig i tal i dialoger och samtal
 • Uttrycka dig i skrift i olika slags texter

Innehåll - Happy No 2

A-texter:

Let's Talk Family tb p 4, wb. p. 4

Mother and Daughter tb p 5, wb. p. 5-7

What are Your Parents Like? tb. p. 6-7, wb. p. 8-9

They Make Me Blush! tb. p. 8-9, wb. p. 12-14

B-text:

My Parents Know What's Best for Me!, tb p 10-12, wb. p. 15-17

Barnardo*s Gave Me My Life, tb p 13-15, wb. p. 18-19

Let's Listen (Listening Comprehension)

My Parents, wb. p. 10

Bedömning

Läsförståelse - Förmåga att förstå och tolka innehållet i olika slags texter

Hörförståelse - Förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska

Skrivuppgift - Förmåga att uttrycka dig i olika slags texter

Muntliga uppgifter - Förmåga att uttrycka dig muntligt i dialoger och samtal

 

Länkar

How to Talk About Your Family (14,03) Free ESL Lesson

Family - Learn English Teens (exercise)

About My Family - Learn English Teens (exercise)

Listening Game About Family - Elllo.org

Family Size - Elllo.org

Big Family - Elllo.org

Meet the Family - Elllo.org

Family Portrait - Elllo.org

Indonesian Family - Elllo.org

Korean Family - Elllo.org

Families - Elllo.org

Matriser

En
Läsförståelse

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen.
Förstår delar av det du läser men inte helhet och/eller detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvudsakliga innehållet i texten och väsentliga detaljer i texten.
Förstår både helhet och detaljer i texten. Uppfattar textens budskap och/eller poäng.
Behöver stöd för att besvara frågor.
Kan besvara frågor där frågans ordval stämmer med textens
Kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma som orden i texten.
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten.
Dina svar
Kan besvara någon/några frågor om när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågorna när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågor som kräver en förklaring (varför).
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll.
Kopierare delar av texten utan att besvara frågan.
Kopierar delar av texten i sina svar. Kan formulera svar på svenska om så krävs.
Kan omformulera innehåll från texten till ett korrekt svar.
Kan redogöra för textens innehåll med egna ord på engelska.

En
Hörförståelse

Att lyssna på och förstå texter anpassade för årskursen
Förstå delar av det du lyssnar på men inte helhet och /eller detaljer. Behöver stöd för att besvara frågorna
Förstår det huvudsakliga inneehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på. Kan besvara frågor där frågans ordval stämmer med texten
Förstår det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer i texter du lyssnar på. Kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma ord som i texten.
Förstår både helhet och detaljer i texter som du lyssnar på. Uppfattar textens budskap och/eller poäng. Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten.
Dina svar
Kan besvara någon/några frågor om när, var, hur, vem och vad. Kopierar delar av texten utan att besvara frågan.
Kan besvara frågorna frågorna när, var, hur, vem och vad. Kopierar delar av texten i sina svar. Kan formulera svar på svenska om så krävs.
Kan besvara frågor som kräver en förklaring (varför). Kan omformulera innehåll från texten till ett korrekt svar.
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll Kan redogöra för textens innehåll med egna ord på engelska.

En
Förmåga att uttrycka sig skriftligt

Innehåll
Din text har ett innehåll som är mycket kortfattat och enkelt.
Din text har ett innehåll som är ganska kortfattat. Det finns några enstaka beskrivningar.
Din text har ett intressant innehåll. Du berättar och beskriver.
Din text är mycket innehållsrik och intressant. Du berättar och beskriver med inlevelse.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns en början och/eller ett avslut.
Texten har en relativt tydlig struktur. Det finns en början och ett slut.
Texten har en klar struktur med en början och ett slut. Du har en röd tråd genom din text.
Språk
grammatiskt korrkethet samt flyt
Språket och meningsbyggnaden är enkel.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar men ibland blir de inte korrekta.
Du har en avancerad meningsbyggnad och mycket bra flyt i språket.
Begriplighet
Din text är svår att förstå. Du använder en del svenska ord.
Din text är enkel och går till viss del att förstå.
Din text går lätt att förstå för en svenskspråkig person. En engelskspråkig person skulle ha svårt att förstå vissa delar.
Din text går utmärkt att förstå, även av en engelskspråkig person.

En
Förmåga att uttrycka sig muntligt i dialoger och samtal

Innehåll
Jag behöver utveckla förmågan att - hålla mig till uppgiften. - - berätta om och motivera mina åsikter.
Jag kan hålla mig till uppgiften. Jag kan berätta om och motivera mina åsikter. Mina meningar är korta och enkla.
Jag formulerar mig tydligt och med visst flyt.
Jag pratar tydligt och med flyt.
Kommunikation
Jag behöver utveckla förmågan att tala på engelska med de andra i gruppen/klassen.
Jag talar på engelska med de andra i gruppen/klassen.
Jag försöker hjälpa de andra i gruppen genom att ställa frågor.
Jag hjälper de andra i gruppen genom att ställa frågor, förklara och ge exempel.
Språk
Jag behöver utveckla förmågan att formulera mig så att de andra förstår mig.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt så att de andra förstår mig.
Jag försöker att variera mitt språk och förklara mina åsikter. Jag utvecklar mina meningar.
När jag berättar om mina åsikter kan jag motivera, diskutera och argumentera för dem.
Flyt
Jag gör en del grammatiska fel, men det går att förstå vad jag menar.
Jag kan uttrycka mig grammatiskt korrekt, men jag gör det inte alltid.
Jag formulerar mig varierat och det mesta som jag säger är grammatiskt korrekt.