👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 9 HT 2017

Skapad 2017-10-05 10:46 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 9 Bild
Under höstterminen i bild kommer du få arbeta med olika tekniker och uppgifter. I denna LPP finns fyra stora uppgifter presenterade. Vi börjar med att göra klart "tapetuppgiften" som vi påbörjade i åk 8. Sedan arbetar vi med "Zentagel", "Illustrera ett citat" samt avslutar med en spännande "reklamuppgift". Visst låter det som en rolig hösttermin?

Innehåll

 

1. A Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

    • Du kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt.

    • Du har ett kritiskt tänkande och kan självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om fyra olika uppgifter som vi kommer arbeta med under ht 2017.

 • "Tapetuppgift" En uppgift vi påbörjade i år 8 som vi nu slutför.
 • "Zentangel"
 • "Illustrera ett citat" med valfri teknik
 • Reklamuppgift 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 

 • Korta presentationer
 • Goda exempel

 

3. BEDÖMNING.

 • Hur kommer bedömningen att gå till? Eleverna tillverkar alster som bedöms utifrån kunskapskraven i LGR11.

 • När kommer elevernas arbeten bedömas? Kontinuerligt. 

 • Vem kommer bedöma? Erika

 • På vilket sätt kommer formativ bedömning ske? Hur får eleverna kontinuerlig feedback? Under tiden de arbetar.

 

Exempel på redovisning:

 • Eleverna tillverkar alster som bedöms.

4. MÅLDIALOG

 • Sker kontinuerligt under lektioner.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Bild

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

E
C
A
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ...___... bildspråk
...enkelt....
...utvecklat...
...välutvecklat...
och ...___... genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
...delvis...
...relativt väl...
...väl...

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

E
C
A
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett ...___... fungerande sätt och ...___... då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
...i huvudsak... ...prövar...
...relativt väl fungerande och varierat... ...prövar och omprövar...
...väl fungerande, varierande och idérikt... ...prövar och omprövar då systematiskt...
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett ...___... fungerande sätt.
... i huvudsak...
...relativt väl...
...väl...
Under arbetsprocessen...___.. .
...bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt...
...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt...
...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt...

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

E
C
A
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med ...___... anpassning till syfte och sammanhang.
...viss...
...relativt god...
...god...
Eleven kan också ge ...___... omdömen om arbetsprocessen och visar då på ...____... samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
...enkla... ...enkla ...
...utvecklade... ...förhållandevis komplexa...
...välutvecklade... ...komplexa...

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

E
C
A
Eleven kan i det bildskapande arbetet ...___... idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
....bidra till att utveckla...
...utveckla delvis egna...
...utveckla egna...
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då ...___... underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
... enkla och till viss del ...
...utvecklade och relativt väl...
...välutvecklade och väl...
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ...___... sätt med ...___.... användning av ämnesspecifika begrepp.
...enkelt... ...viss...
...utvecklat... ...relativt god...
...välutvecklat... ...god...