👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 7B HT-17

Skapad 2017-10-05 11:01 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi lär oss om: - cellen och hur den fungerar - fotosyntes och cellandning - näringskedjor och näringsväver - samarbete och konkurrens i naturen

Innehåll

Pedagogisk planering – biologi årskurs 7

Ansvarig lärare:
Henrik Viberg – henrik.viberg@uppsala.se

Centralt innehåll som behandlas inom arbetsområdet:

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet

 • och föränderlighet.

 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

Begrepp

 

Ekosystem, kretslopp, biologisk mångfald, näringskedja, näringsväv, producent, konsument, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, nedbrytare, konkurrens, specialist, allätare, revir, symbios.

 

Mål för arbetsområdet

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk ekologisk hållbarhet,

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömningstillfällen

 

 • Skriva en argumenterande text som har med biologi att göra.

 • Granska källor.

 • Labbar och labbrapporter

 • Skriftligt prov

Matriser

Bi
Biologi

F
E
C
A
Använda kunskaper i biologi
Kommunicera (muntligt och skriftligt). Granska. Ta ställning. Motivera. Använda källor. Analysera - reflektera.
Beskriva och förklara biologiska samband med hjälp av biologins ord och begrepp.
Förstå. Använda. Förklara.
Genomföra och dokumentera biologiska undrsökningar.
Planera. Laborera. Analysera - dra slutsatser. Skriva rapport.