Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den Öde ön

Skapad 2017-10-05 11:43 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Svenska
Pedagogiskplanering åk 5 v 41 - 47 Kan du koka soppa på en spik, skicka flaskpost eller packa för några månader på en öde ö?? I det här arbetsområdet kommer du att utveckla din kommunikativa förmåga genom att skriva och samtala.

Innehåll

Syfte

·           Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

  •   Hantera och anpassa skriftspråket.

 

Centralt innehåll:

·          Strategier för att skriva olika texter

-       tankekartor

-       skriva stödord

·          Bearbeta egna texter.

·          Hur man ger och får respons på texter.

·          Handstil

·          Datorskrivning

·          Disponera och redigera text

 

·          Språkets strukturer

                    -          fullständiga meningar med punkt och stor bokstav

-         styckeindelning

·          Argumentation

·          Diskussioner 

·          Muntligt berättande

 

 

 

Så här gör vi:

 

 Du kommer att titta på inledningen till filmen Flugornas Herre för att hamna på ön. Väl på ön kommer du att träna din kommunikativa förmåga både muntligt och skriftligt. Genom att argumentera om 10 viktiga saker att ha på ön och diskutera fram 6 regler som ska fungera på ön utvecklar du din muntliga förmåga. Din förmåga att skriva utvecklar du genom att skriva en SOS flaskpost, ett brev hem, en ö dikt och en berättelse om en olycka på ön. Du kommer också att träna din kommunikativa förmåga att skriva en instruktion genom att skriva ett recept uti från vad man kan hitta på ön. Du kommer också att träna din metakognitiva förmåga genom att ge och ta emot feedback på dina texter och till din hjälp kommer du att ha en skrivarkompis. Om du hinner; illustrera dina texter, gör en karta över din ö och en flagga. Som avslutning görs en sammanfattande berättelse om livet på ön efter att du har blivit räddad. ( Detta är en bedömningsuppgift, ingen hjälp av skrivarkompis)

 

Detta kommer jag att bedöma:

-       Du visar din förmåga att kommunicera i tal genom att delta i diskussioner och argumentationer.

-       Din förmåga att kommunicera i skrift genom att lämna in din ö bok och skriva en sammanfattande berättelse om livet på ön.

-    Du visar din förmåga att anpassa språket efter olika syften genom att delta i olika diskussioner och argumentationer samt

     lämna in din ö bok.

-       Du visar din förmåga att ge feedbak på en text genom att läsa din egen text och se utvecklingsmöjligheter.

 

-       Du visar din förmåga att ta emot feedback genom att bearbeta din egen text mot ökad tydlighet.

 

 

 

Matriser

Sv
Den öde ön

Jag håller på att lära mig
Novis
Gesäll
Mästare
Jag....
kommunicerar i tal Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
berättar med stöd om olika saker på din ö med ett enkelt språk.
berättar tydligt om olika saker på din ö. Det finns en enkel rödtråd och struktur i din berättelse.
berättar tydligt om olika saker på din ö. Jag utvecklar berättelsen genom att beskriva och ge exempel. Det finns en tydlig rödtråd och struktur i din berättelse.
berättar tydligt och säkert om olika saker på din ö, genom att beskriva med både detaljer och helhet. Jag utvecklar berättelsen genom att ge exempel och göra kopplingar. Det finns en medveten och tydlig rödtråd och struktur i din berättelse.
Jag....
kommunicerar i skrift Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och struktur samt språklig variation
berättar med stöd så att andra förstår. Du behöver stöd för att få en rödtråd i din berättelse
berättar tydligt om olika saker på din ö. Det finns en enkel rödtråd och struktur i din berättelse.
berättar tydligt om olika saker på din ö. Jag utvecklar berättelsen genom att beskriva och ge exempel. Det finns en tydlig rödtråd och struktur i din berättelse.
berättar tydligt och säkert om olika saker på din ö, genom att beskriva med både detaljer och hethet. Jag utvecklar berättelsen genom att ge exempel och göra kopplingar. Det finns en medveten och tydlig rödtråd och struktur i din berättelse.
Jag....
hanterar och anpassa språket I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet .
gör språkliga fel som förstör. Mottagaren har svårt att förstå .
gör språkliga fel som stör och ibland blir det svårt att förstå budskapet
gör några språkliga fel och mottagaren förstår budskapet.
gör få eller inga fel. Mottagaren förstår utan problem.
Jag
ger feedback på min egen eller en kamrats text kan ge enkla omdömen om texters innehåll sätt.
behöver stöd för att se vad som behöver förbättras när jag läser en text
har svårt att se vad som behöver förbättras när jag läser en text
kan se eller berätta för en kompis vad som är bra och vad som kan bli bättre i en text
kan berätta flera saker som är bra med texten och berätta varför de är bra. Jag kan också på ett trevligt och tydligt sätt hjälpa till att göra texten ännu bättre.
JAG::
utvecklar min text utifrån feedback kan bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
behöver stöd för att göra förbättringar i mina texter
har svårt att göra förbättringar i en text som jag själv har skrivit
kan lyssna på respons från en kompis eller mig själv och förbättra min text om det behövs
kan lyssna på respons från en kompis, tänka om och förbättra min text, även om jag är ganska nöjd från början
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: