👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vara vänner 8 delar

Skapad 2017-10-05 12:40 i Nybbleskolan Flen
En programserie från UR, på tema värdegrund. arbeten efter varje del.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Vara vänner, är en serie som är för vänskap, men emot mobbing. Serien består av åtta program som handlar om empati, kompisskap och mod. Programmen handlar t.ex. om hur det är att vara ny i klassen, att vara olik sina kompisar och att alltid hamna utanför. I varje avsnitt följer vi med till slutet av historien, men de slutar aldrig på ett bra sätt. Du som elev, får uppgiften att komma på ett bättre slut!

Innehåll

Syfte

I avsnittet Skolans värdegrund och uppdrag, står följande att läsa;

" Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse."

 "Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet,religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser."

Syftet med värdegrundsarbetet är att ge eleverna möjlighet att utveckla sina färdigheter i att förstå andra människor och sig själva, i olika situationer. Syftet är också att ge eleverna möjlighet att vara med och påverka och diskutera olika sätt att lösa olika situationer, på ett sätt som inte är kränkande.

Målet för dig som elev är att du ska få möjlighet att utveckla dina färdigheter i att;

 • kunna berätta om dina åsikter
 • lyssna på andra
 • kunna förstå vår gemensamma värdegrund
 • kunna förstå hur andra människor känner

 

Arbetsmetod

Vi börjar varje lektion med att presentera programmets tema, som kan vara att vara ny i klassen.  Programmet har två slut, ett dåligt och ett bra. Vi pausar och diskuterar tillsammans hur vi tycker att det borde sluta och andra funderingar som kommer upp. Vi diskuterar också alternativ till hur de handlade i programmet och sedan ser vi slutet på filmen tillsammans.

Redovisning

Eleverna visar sina färdigheter när de gör tillhörande uppgift efter diskussionen.

Uppgifter

 • del 1 Ida är utfryst, hjärtan med text.

 • del 2 Elliot är ny i klassen.

 • del 3 Maria har det jobbigt hemma

 • del 4 Varför är Wille så bråkig?

 • del 5 Emanuel sviker sin kompis.

 • del 6 Benny är mobbare.

 • del 7 Får Gabriel vara prinsessa?

 • del 8 Bella säger ifrån.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
SO - Vara vänner

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mänskliga rättigheter & barnets rättigheter
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
Du känner till ordet rättighet och kan nämna någon rättighet.
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även berätta om någon rättighet.
Du har goda kunskaper om flera mänskliga rättigheter samt dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Normer och regler
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
Du känner till att det finns normer och regler i skolan.
Du förstår att det finns normer och regler som gäller i skolan. Du kan även berätta om våra gemensamma trivselregler i skolan.
Du har goda kunskaper om normer och regler och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan, sportsammanhang och hemma.
Livsfrågor
Livsfrågor med betydelse för eleven: kamratskap
 • SO  1-3
Du känner till ordet kamratskap.
Du förstår och kan förklara ordet kamratskap. Du kan även ge exempel på vad kamratskap innebär för dig.
Du förstår och kan förklara ordet kamratskap. Du kan även ge exempel på vad kamratskap kan innebära för dig och andra i exempelvis skolan, sportsammanhang och hemma.