👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap, Grundsärskolan

Skapad 2017-10-05 13:11 i Capellaskolan Grundskolor
Grundsärskola 1 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Innehåll

Förmågor som ska utvecklas är att

 •  planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Centralt innehåll, åk 1-6

Mat, måltider och hälsa

 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel
 • Samband mellan mat och hälsa.
 • Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag.

 

 

Konsumtion och ekonomi

 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
 • Jämförelser av några varor, till exempel utifrån jämförpris.

 

Miljö och livsstil

 •       Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
 • Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider.

 

Ämnesspecifika begrepp

 •       Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

 

Så här ska vi öva kunskaperna under läsåret 17/18

 • Vi ska baka, t ex play doh deg och bröd, efter tydliga recept och instruktioner, där bildstöd används.
 • Samtala kring olika köksredskap för att skapa en förståelse för hur dessa fungerar. Undersöka t ex hur många msk som ryms i ett dl-mått, o s v. 
 • Prata om en balanserad kost. Hur ser kostcirkeln ut? Hur bör maten fördelas på tallriken, o s v.
 • Vi ska samtala om återvinning. Undersöka hur de olika symbolerna ser ut och vad vi får sortera under respektive symbol. Besöka återvinningsstationen och lämna det vi vill återvinna.
 • Vi ska göra i ordning en fruktsallad och bjuda de övriga eleverna.
 • Vi ska planera och ställa i ordning mellanmålet till de övriga eleverna.
 • Vi ska skriva inköpslista, vad vi behöver för kommande vecka, t ex antal liter mjölk, bröd, smör, pålägg, m m.

 

 

 

 

 

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 1-6

Hem- och konsumentkunskap

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Jag kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, t.ex. duka.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Jag kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, t.ex. duka.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyg C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Jag kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, t.ex. duka.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
I arbetet medverkar jag i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder jag redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder jag redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Jag kan bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Jag kan föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Jag kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet, t.ex. diska, städa, tvätta, och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Jag kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet, t.ex. diska, städa, tvätta, genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Jag kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet, t.ex. diska, städa, tvätta, genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Jag kan bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Jag kan föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Jag kan föra välutvecklade resonemng om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Jag kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Jag kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Jag kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.