👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden Bullerbyn ht 17

Skapad 2017-10-05 13:33 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

 -Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljön. På Bullerbyn kommer vi att lägga fokus på mötet med vattnet och att uppleva det genom de hundra språken (uttryckssätt, material, verktyg).

Syftet är att vi vill skapa förutsättningar för en ökad förståelse för mötet med vattnet.

 

Planerade insatser

Möta vattnet i olika sammanhang (ute på gården, andra utflykter, regn etc.)

Ladda miljöer/situationer/aktiviteter där barnen kan utmanas/inspireras.

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Spår, tecken, tankar på att utveckling pågår utifrån de uppsatta målen.

Här kommer det att komma inlägg efter hand under processens/projektets gång.

 

Metodval

-Experimentera.

-Observationer, dokumentationer, reflektioner

- Digitala verktyg

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016