👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget, Gulag och efterkrigstid - enskild undervisning

Skapad 2017-10-05 13:40 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Enskild undervisning
Grundskola 9 Historia
I det här arbetsområdet kommer du få bekanta dig mer med andra världskriget, förintelsen, Gulag och efterkrigstid.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du och HC att fortsätta jobba med korta filmer och diskussioner efteråt där du visar dina kunskaper på bästa sätt, t.ex. genom att visa olika webbsidor för att förmedla dina svar. 

Du kommer att få arbeta med symboler och förstå hur dessa kan påverka oss än idag och hur olika symboler kan användas på flera olika sätt, att symboler kan återanvändas och användas på "nytt". 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9