👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2017-10-05 13:51 i Örsängets förskola Bollnäs
Vi vill få in mer lek och rörelse i barnens vardag, för att mycket forskning visar på att barn inte rör på sig lika mycket i dag, som barn gjorde förr. Detta kan vi göra genom att erbjuda barn lek och rörelsemiljöer där barnen utmanas att utföra olika rörelser som främjar barnets grovmotoriska utveckling.
Förskola
Vi har sett att barnen på vår avdelning tycker det är allra roligast med sånger som vi gör rörelser till. Många av barnen dansar och sjunger även i sin lek.

Innehåll

BAKGRUND

Varför tema rörelse? 

Alla barn behöver träna sina grovmotoriska färdigheter så som hoppa, springa, gå, krypa/åla, hänga, stötta, kasta, fånga och balans. Detta för att ha en god rörelseförmåga genom hela livet. Den här terminen har vi haft många inskolningar och därför vill vi att varje barn ska bli tryggt och känna gemenskap och trygghet i gruppen. Sång och rörelser ger mycket glädje och en gemensam sångstund ger också en känsla av samhörighet i gruppen. 

MÅL

Syftet är att vi ska erbjuda barn olika lek och rörelsemiljöer att träna de grovmotoriska grundformerna. Genom planerade rörelsestunder få alla barn att känna samhörighet och en trygghet i gruppen. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi pedagoger erbjuder barnen olika miljöer, både inne och ute, där barnen får använda sin kropp i lek och rörelse. Vi uppmuntrar till olika aktiviteter, både planerade och oplanerade, som främjar barnens fysiska förmågor. Vi har planerade rörelsesamlingar en gång i veckan där vi även leker lekar som främjar samspelet och gemenskapen i barngruppen. Vi är närvarande pedagoger som stöttar barnen i sin motrotriska utveckling.

DOKUMENTATION

Dokumentationen görs löpande i Unikum genom bilder, video och text.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar och reflekterar kontinuerligt vid planeringar och annan reflektionstid. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016