👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema 2: Avtals- och konsumenträtt

Skapad 2017-10-05 14:15 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Juridik
I detta område är fokus på regler som är viktiga att ha koll på när man köper saker i butik eller på nätet. Något som kännetecknar reglerna inom konsumenträtten är att konsumenten på olika sätt skyddas för att inte luras/utnyttjas av näringsidkaren (butiken/företaget). Att ha koll på dessa regler är såklart en stor fördel som konsument!

Matriser

Jur
Tema 2: Avtals- och konsumenträtt

A-nivå
C-nivå
E-nivå
Juridiska begrepp och diskussion
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Eleven kan också föra resonemang samt dra slutsatser om lagstiftningens effekter som är välgrundade och nyanserade.
Eleven redogör utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Eleven kan också föra resonemang samt dra slutsatser om lagstiftningens effekter som är välgrundade.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Eleven kan också föra enkla resonemang samt dra enkla slutsatser om lagstiftningens effekter.
Juridisk problemlösning
Utifrån komplexa fallbeskrivningar löser eleven med gott resultat olika problem inom privatjuridiska områden. Eleven motiverar sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument.
Utifrån fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat olika problem inom privatjuridiska områden. Eleven motiverar sitt lösningsförslag med välgrundade argument.
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat olika problem inom privatjuridiska områden.