Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 3 17/18

Skapad 2017-10-05 14:30 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 1 – 6
Teknik = problemlösning

Innehåll

Syfte

förmågor:

 • Identifiera (hitta) och analysera tekniska lösningar (varför och hur).
 • Identifiera (hitta) problem som kan lösas med teknik och ge förslag till lösningar.
 • använda begrepp och uttrycksformer som hör till ämnet Teknik.
 • värdera (bedöma) olika teknikval.
 • analysera hur och varför tekniken har förändrats över tid.

kunskaper:

Tekniska lösningar

 • några vanliga föremål där enkla mekanismer används, t ex föremål på lekplatser och husgeråd.
 • några vanliga tekniska lösningar där människan har härmat naturen.
 • material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • några enkla ord och begrepp för att kunna samtala om teknik

Arbetssätt

 • undersökande
 • egna konstruktioner (byggen)
 • dokumentation t ex skisser, bilder och modeller

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • hur föremål har förändrats över tid
 • säkerhet vid teknikanvändning

Bedömning

vad

Kunskapskrav för betyget E i slutet av år 6:

 • kunna beskriva och ge exempel på några enkla tekniska lösningar och några delar som samverkar för att kunna fungera.
 • kunna genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten (byggen) genom att pröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja ett alternativ som leder framåt.
 • gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där vi kan följa ditt resonemang.
 • kunna föra enkla resonemang kring hur några föremål eller tekniska system har förändrats över tid och fördelar och nackdelar kring tekniska lösningar. 

hur

 • Du kommer att bli bedömd efter din arbetsinsats.

 

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • Prata om vad Teknik är.
 • Gå Teknikpromenad i skolan och hitta tekniska system.
 • läsa "Teknik hemma" och analysera varför och hur vardagliga föremål förändrats över tid. T ex från att göra upp eld till den elektriska spisen.
 • Prata om säkerhet
 • Identifiera (hitta) tekniska lösningar där vi har härmat naturen.
 • bygga enkla konstruktioner
 • analysera tekniska lösningar på lekplatsen
 • dokumentera t ex med ipad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: