👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk, skriva åk1 ht+vt

Skapad 2017-10-05 14:36 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 1 Svenska
Tänk att kunna läsa det som någon har skrivit. Tänk att kunna skriva något så någon annan förstår vad jag vill säga.

Innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

 • Skriva hela alfabetet med stora och små bokstäver.
 • Skriva en enkel mening med stor bokstav och punkt.
 • Skriva och stava korta ljudenliga ord.
 • Skriva enkel text där ord och bild hör ihop.

Kommer att bedöma

Bedömning enligt matris.

Undervisning

 • Träning i att forma bokstäver.
 • Skriva ord till bilder.
 • Skriva meningar till bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Sammanställning av elevens skrivutveckling åk 1-3

Sammanställning av elevens skrivutveckling åk 1-3.

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - Berättande text och beskrivande text Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanliga förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.