Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi- Naturens krafter

Skapad 2017-10-05 14:46 i Friskolan Metis Grundskolor
Ett arbetsområde i SO- geografi där vi lär oss mer om naturens krafter och naturkatastrofer samt hur dessa påverkar landskapet och människan.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Under 4 veckor kommer du att få lära dig mer om hur naturens krafter förändrar landskapet och påverkar vår jord och de människor som bor i områden som drabbas av naturkatastrofer.

Innehåll

Undervisning

 Vi ser på filmer om de olika naturkatastroferna; orkan, översvämning, jordbävning, tsunami, vulkanutbrott och lavin. Vi lär oss om kontinentalplattornas rörelser och deras betydelse kring några av katastroferna genom att se på film och undersöka i kartboken var dessa finns. Vi arbetar i arbetsboken "Tummen upp- Geografi" och skriver frågor och "visste du att-meningar" till filmer i läxa i classroom.

Vi arbetar både enskilt och i grupp men hela arbetsområdet genomsyras av diskussioner. 

 

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma på vilket sätt du utvecklar din förmåga att:

 • förstå innebörden av ord och begrepp som t ex orkan, cyklon, översvämning, jordbävning, tsunami, vulkanutbrott, lavin, jordskred, erosion, plattektonik. (begreppslig förmåga)
 • lyssna och ta till dig fakta om naturens krafter genom föreläsningar, böcker och filmer. (förmågan att hantera information)
 • beskriva och förklara hur olika naturkatastrofer uppstår samt varför de drabbar vissa ställen på jorden mer än andra. (analysförmåga)
 • delta i samtal och diskutera kring frågor om naturkatastrofer och naturens krafter. (kommunikativ förmåga)
 • visa vad du har lärt dig, redovisa läxor och arbetet i "Tummen upp" samt visa din kunskap i kunskapskollen mot slutet av arbetsområdet. (metakognitiv förmåga)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: