👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationell rätt - debatter

Skapad 2017-10-05 14:51 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Juridik
I detta avsnitt ska ni få debattera kring något ämne med anknytning till internationell rätt. Debattämne 1 handlar om FN ska bli mer militärt aktivt för att t.ex. förhindra/få slut på inbördeskrig och stoppa omfattande mänsklig lidande. Debattämne 2 handlar om vi ska förbjuda religiösa friskolor eller inte. Ämnet har kopplingar till internationelle konventioner som Sverige anslutit sig till, som t.ex. barnkonventionen och Europakonventionen. Debattämne 3 handlar om barnmorskor utifrån principen om samvetsfrihet ska slippa utföra aborter i sitt arbete. Även detta ämne kan kopplas till Europakonventionen som Sverige anslutit sig till och även infört som svensk lag.

Matriser

Jur
Internationell rätt - debatter

A-nivå
C-nivå
E-nivå
Diskussion och analysförmåga
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Eleven kan också föra resonemang samt dra slutsatser om lagstiftningens effekter som är välgrundade och nyanserade.
Eleven redogör utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Eleven för välgrundade resonemang ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Eleven kan också föra resonemang samt dra slutsatser om lagstiftningens effekter som är välgrundade.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Eleven för enkla resonemang ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Eleven kan också föra enkla resonemang samt dra enkla slutsatser om lagstiftningens effekter.

Punkter för bedömning

1) Utförligt och relevant – ni hittar argument som är relevanta för ämnet, argumenten ska alltså tydligt hänga samman med det problem som ni diskuterar. Många argument som stärker er sak är såklart ett plus, men hör de inte till frågan är det snarare ett minus  prioritera och värdera! 2) Korrekt och struktur – det ni säger ska stämma eller i alla fall vara så trovärdigt som möjligt! Hänvisa gärna till ledande experter eller andra trovärdiga och oberoende källor (vad nu en sådan är…). Under denna punkt ingår också att era argument hänger ihop (alltså att det finns en röd tråd i argumentationen och att ni t.ex. inte använder er av argument som motsäger varandra) och att ni tydligt får fram era viktigaste poänger i inledning och slutplädering. 3) Problematiserande och analyserande – i debatten handlar detta framförallt om hur ni lyckas bemöta motståndarnas argument och finna eventuella luckor/brister i deras argumentation. Att kunna svara på andra sidans kritik är också en del i denna förmåga. För att lyckas krävs noggrannhet i förberedelserna, där ni bl.a. funderar kring bemötande av eventuell kritik mot era argument och också hur ni ska kunna kritisera de argument som ni tror att andra laget kommer föra fram.
A-nivå
C-nivå
E-nivå