Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 9

Skapad 2017-10-05 15:16 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik
Välj mellan 8 olika praktiska uppgifter. Se bifogad pdf för mer info. 1. Så funkar det/modell ting 2. Så funkar det/modell system 3. Pneumatik/hydraulik 4. Automata eller kulbana 5. Elbyggsats 6. Programmering (Microbits/Scratch) 7. Hot wheels/bygg om en cykel 8. Eget val/mitt drömprojekt

Innehåll

Teori/kapitel i Teknikboken

Styrning sid 84-99

 

Elektronik sid 190-203

 

Du kommer att få 1 prov på Styrningskapitlet och Elektronikkapitlet.
Provet består av en teoretisk och en praktisk del.
Du får ha med dina anteckningar från genomgångarna.

Eget praktiskt projekt 

(Se bifogad uppgift för mer info)

Begränsningar, krav och lektionsstruktur:

Vi har inga stora ekonomiska resurser (lite kan vi köpa in).
Vi har inte plats för stora byggen.
Det finns material för pneumatik (sprutor och slang).
Lite elektronik finns (vi kan köpa in lite, kolla på www.Alega.se).
Scratch är gratis/online, 
(Pyonkee på Ipad) 4 lånedatorer finns .
12 Microbits finns, du lånar Microbiten under lektionstid och programmerar på Ipad/gratisapp eller lånedator/online.
Du väljer själv om du vill arbeta själv eller tillsammans med någon (max 2 person per grupp).
Vi startar varje lektion med en gemensam genomgång/teori, därefter följer praktiskt arbete (individuellt alt. i mindre grupp).
Börja varje praktiskt pass med att formulera dagens mål med ditt arbete. Du driver ditt arbete själv i så stor utsträckning du kan. Lektionen avslutas alltid med städning och loggbok/reflektion.

Det är obligatorsikt att föra loggbok över sitt arbete, bildlogg är ok.

Bedömning

Kunskapskrav för betyget E/A i teknik i slutet av år 9

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss/god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar/hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Dessutom för eleven
enkla och till viss del/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.


Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och
pröva/systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla/välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt/formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör
enkla/välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är till viss del/väl synliggjord.

 

Eleven kan föra enkla och till viss del/välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra
enkla och till viss del/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

Checklista för bedömning:

 

Område

Visas genom

Genomfört

Kommentar

Undersöka och beskriva samverkan och funktion

I diskussioner vid genomgångar, alt på prov eller i din loggbok om ditt projekt

 

 

 

Material -likheter/skillnader och användning

I diskussioner vid genomgångar, alt på prov eller i din loggbok om ditt projekt

 

 

 

Konstruktionsarbete:
-pröva/ompröva
-skapa modell
-driva arbetet framåt

 

Ditt projekt:

 

 

Skiss/modell, ritning el. rapport
Framgår intentionen?

 

 

Förberedelse och logg i projektet

 

 

Tekniken historiskt i samhället
drivkrafter för utveckling

I diskussioner vid genomgångar, alt på prov eller i din loggbok om ditt projekt

 

 

 

Konsekvenser av teknikval
individ/samhälle och miljö

I diskussioner vid genomgångar, alt på prov eller i din loggbok om ditt projekt

 

 

 

 

Var rädd om dig själv och miljön, jobba säkert och ergonomiskt, återbruka gärna.
Och det viktigaste av allt, alla gör vi så gott vi kan, ge varandra studiero och var hjälpsam.

Uppgifter

  • Praktisk Uppgift

  • Checklista bedömning

  • Styrning genomgångar

  • El, elektronik och lödning genomgång

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: