👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English spoken countries

Skapad 2017-10-05 15:21 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Engelska
I detta arbetsområde ska vi arbeta med engelskspråkiga länder i världen. Du kommer att söka fakta, skriva en faktatext och presentera om ett land med hjälp av ett bildspel, på engelska. Välj mellan länderna: USA, Kanada, Indien, Australien, Irland, Sydafrika, Nya Zeeland, Storbritannien

Innehåll

Mål/Syfte

När vi har arbetat med detta område kommer du ha utvecklat dina kunskaper och förmågor att:

- läsa, skriva och prata på engelska.

- självständigt välja land och följa instruktioner och arbetsschema

- läsa faktatexter och välja relevant fakta

- skriva en egen faktatext om ett land där engelska är huvudspråk

- presentera faktan om landet i en muntlig presentation med tillhörande bildspel 

- få ökad kännedom om levnadssätt och vardagsliv om olika länder där Engelska talas.

- utveckla ordförråd och uttal 

- ge och ta emot kamratrespons

 

Arbetssätt/Metod

 

Vi kommer att arbeta med området genom att:

- följa instruktioner och arbetsschema 

- läsa och skriva texter på ipaden med hjälp av stödord i arbetsblad och olika hemsidor

- använda "google presentationer" för att förbereda och genomföra en muntlig presentation

- kamrat- och lärarrespons

- få kännedom om olika engelskspråkiga länder genom att ta del av andras presentationer

 

Bedömning

Du bedöms efter hur väl du:

- följer instruktioner och väljer relevanta texter och fakta

- formulerar dig i skriftligt

- formulerar dig muntligt

- bearbetar och förbättrar dina texter och din muntliga presentation, under arbetets gång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
English spoken countries

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Följa instruktioner och välja relevanta texter och fakta
Du kan förstå det viktigaste av innehållet i texter från hemsidor och använder dessa på ett godtagbart sätt i din egen skrivna text
Du kan förstå det viktigaste och detaljer av innehållet i texter från hemsidor och använder dessa på ett mer än godtagbart sätt i din egen skrivna text
Formulera sig i skrift
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver dina texter.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande med fraser och meningar när du skriver dina texter. Din text följer huvudsakligen grammatiska regler.
Formulera sig i tal
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du talar i din muntliga presentation.
Du kan formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande med fraser och meningar när du talar i din muntliga presentation.
Bearbeta & förbättra
Du gör någon enkel förbättring och bearbetning av dina skriftliga och muntliga presentationer så att de blir tydligare och mer varierande.
Du gör enkla förbättringar och bearbetningar av dina skriftliga och muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierande.