👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO läsår 2017/18

Skapad 2017-10-05 15:31 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundsärskola 1 – 5 Samhällsorienterande ämnen
Undervisningen anpassas efter elevernas förmågor och förutsättningar inom SO-ämnet.

Innehåll

Mål (efter elevens förutsättningar):

Elev ska kunna hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt

Elev ska kunna normer och regler i vardagen som i skolan

Elev ska kunna ord, begrepp och symboler inom ämnet

 

Hur (undervisning):

Olika bänkjobb till var och en, personligt utformade, efter förmåga. Undervisningen utgår mycket från läromedelsböcker och övningar efter den. Vi kommer att se på Lilla aktuellt regelbundet.

Eleverna kommer arbeta kring olika värdegrundsaspekter.

 

Eleverna arbetar med temat trafik genom att rita bilder efter trafikmärken. Vi går även promenader där vi kollar efter trafikmärken och pratar om dess betydelse. Vi går på trafikbingo och ser klipp från urskola.se: ”Gatsmart”.

 

Eleverna arbetar vidare med läromedel Boken om SO åk 1-3 i kapitlet 1: Du och jag och introduktionskapitlet Vad är SO? Undervisningen fortsätter med kapitel 3: Tillåtet och förbjudet.

 

Fortsättningsvis arbetar vi med temat "Jobba och tjäna pengar". Eleverna får stenciler med uppgifter och får även gå till en livsmedelsaffär och handla ett flertal gånger.

Avslutningsvis arbetar vi med närområdet Vaxholm.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  4-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  4-6
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  4-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 6
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för enkla resonemang om hur de kan användas.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  C 6