👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handstil

Skapad 2017-10-05 15:32 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Handstil, skriva meningar med stor bokstav och punkt.
Grundskola 2 Svenska
Kunna skriva läsligt - så att någon annan ska kunna läsa det du skrivit.

Innehåll

 

Det här ska vi lära

 • Att forma bokstäverna uppifrån och ner.                                                                                                                                                                                             
 • Att skriva med gemener.                                                                                                                                                                                        
 • Skriva med mellanrum mellan orden.                                                                                                                                                                           
 • Skriva meningar med storbokstav och punk.

 

 Så här ska vi lära

Skriva fina bokstäver på övningspapper.                                                                                                                                                              Olika skrivövningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                skriva                                                                                                                                                                                                              Du ges flera övningstillfällen varje dag, integrerade i flera ämnen.                                                                                                                                                                           Du får öva när du skriver uppdragen till din skrivläxa.                                                                                                                                                                        Du kommer att få skriva berättelser på Ipaden i programmet skolstil.                                                                                                                                                                     Arbeta med Qnoddarna.                                                                                                                                                                                                   

 

Så här ska du få visa

Skriva fina bokstäver på arbetsblad.                                                                                                                      Skriva egna meningar i So-boken, skriva berättelser och skriva i veckans-ord boken.                              Skriva en text som en klasskompis kan läsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3

Matriser

Sv
[Unikum] Skolverkets bed.stöd - Elevens skrivutveckling åk 1-3

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bilder oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.