👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO- från stenåldern till järnåldern

Skapad 2017-10-05 15:36 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Fortsättning på livets utveckling från big bang till människan.
Grundsärskola 3 – 4 Samhällsorienterande ämnen
Att arbeta integrerat med ett So-block.

Innehåll

Planering för arbetsområde....

Vi kommer under ht 17/vt 18 att arbeta med forntiden från stenåldern till järnåldern och bronsåldern.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Genom undervisningen i de samhällsorienterade ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

• jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,

• jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,

• reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

• söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och

 

 

            * använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

I arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla

din förmåga att jämföra och reflektera över hur man levde förr jämfört med nu.

Bedömning

Bedömningen görs utifrån elevernas deltagande under lektionerna.

- hur väl du arbetar med din forntidsbok.

-hur aktivt du bidrar till resonemang om forntiden.

-hur väl du kan placera ut tidsperioderna i kronologisk ordning på en tidsaxel.

Lägsta kunskapskrav för betyget E efter avslutad åk 6.

Undervisning

Vi kommer att se på filmer, läsa faktaböcker, skriva korta faktatexter tillsammans, måla och reflektera kring temat. Eleverna kommer även att få avsluta sitt arbetsområde med ett kunskapstest.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  4-6
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  4-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  E 6
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden.
  SO  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  E 6