👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-10-05 15:44 i Lärvux Öckerö
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI
Beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Europa..

Innehåll

Europa

Syftet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt om människors livsvillkor i Sverige och andra delar av världen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsfrågor samt förståelse för hur samhället och individens villkor förändras över tid.

Undervisningens innehåll

Vad

Du läser om länder i Europa som du själv valt och som intresserar dig.

Hur

Du skriver på dator utefter en mall, se länkad uppgift.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att berätta och skriva om de länder du har valt att arbeta med.

Din förmåga att jämföra de länder du har valt att arbeta med Sverige.

Målet är uppfyllt när du:

 • har skrivit om de länder du har valt utefter nedan länkad uppgift.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
  INI  E
 • Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
  INI  E
 • Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
  INI  C
 • Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
  INI  C