👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska – skriva HT-17 År 2

Skapad 2017-10-05 16:09 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5 Svenska
Att kunna läsa och skriva gör dig delaktig i vårt demokratiska samhälle. Det ger dig möjlighet att få uttrycka dig, få nya upplevelser och lärdomar samt öppna dörrar till nya världar.

Innehåll

Så här säger läroplanen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Det här ska vi lära oss

Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
·         Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra
·         Eleven skriver text för att kommunicera
·         Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt
·         Eleven gör mellanrum mellan orden
·         Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord
·         Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt

De här förmågorna ska vi träna på

·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift
·       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Så här ska vi arbeta

·     Vi skriver olika enkla texter som sagor och faktatexter m.m. Vi använder oss av dator,     
       papper och penna.
·     Vi tränar på språklig struktur genom att skriva meningar med stor bokstav och punkt.
·     Vi tränar på handstil dagligen när vi skriver Veckans ord.
·     Vi tränar stavning individuellt och i grupp.

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

Dina kunskaper/förmågor kommer att bedömas med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd i svenska för årskurs 2.

 

Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
·         Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra
·         Eleven skriver text för att kommunicera
·         Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt
·         Eleven gör mellanrum mellan orden
·         Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord
·         Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3