Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Junibacken, vatten

Skapad 2017-10-05 16:41 i Mellby förskola Partille
Underlag för arbetslaget vid arbete med teamplanen, Utveckling och Lärande.
Förskola
Vi har valt att arbeta med vatten för att barnen visar stort intresse för det. När det regnar använder barnen vattnet i sina lekar. De samlar och häller, öser och bär.

Innehåll

Intresset för vatten fångar vi upp för att utveckla till ett projekt, och genom projektet ge barnen förutsättningar att tillägna sig kunskaper inom läroplanens strävansmål. Mål inom de naturvetenskapliga ämnena kommer att ingå, men även t.ex. matematik om man hamnar i områden som vikt och volym. 

 

Den pedagogiska miljön

Vi kommer att genomföra experiment kring vatten. Experimentet kan göra att barnen får en ökad förståelse för det man tittar närmare på för tillfället, t.ex. vattnets olika former. 

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera genom att fotografera. Vi kommer att arbeta med att ställa hypoteser med hjälp av hypotespapper som barnen ritar före och efter experimentet eller försöket; vad tror jag kommer hända? vad hände? Vi kommer att sätta upp alster, kommentarer, foton på väggarna inne på avdelningen. Vi kommer att delge föräldrarna delar av arbetet via Unikum. Vi kommer att reflektera tillsammans i arbetslaget för att driva arbetet framåt. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: