👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Droger och kriminalitet

Skapad 2017-10-05 16:42 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Om filmen Tjuvheder- reflektioner

Innehåll

 

Filmreflektioner- Tjuvheder

 

Filmens handling kretsar kring Minna, Katja och Christer Korsbäck och deras liv på gatorna i Stockholm. Skriv och reflektera över vad filmen förmedlar. Gör kopplingar till Johns föreläsning om hans erfarenheter av droger och kriminalitet. Hur han hamnade där och hur han tog sig ur. Hur påverkar dessa människors livsval/livsöden andra människor och samhället? Nedan följer ett antal frågor som kan vara till hjälp.

 

 • Hur hamnade huvudpersonen Minna i drogkriminalitet? Berätta om hennes bakgrund. Vad blev konsekvenserna av att hon lurade Christer Korsbäck på pengar? Varför gjorde hon det?

 • Berätta om hur Katja hamnade i alkoholmissbruk? Varför har hon inte sin son hos sig?

 • Berätta om livet på kampingplatsen där Minna och Katja bor.

 • Vad var det som gjorde att Katja bestämde sig för att sluta med sitt missbruk och börja med behandling?

 • Hur slutar filmen? Vem var det som gjorde något hedervärt (Med tanke på filmens titel Tjuvheder) och vad gjorde hen?

 • Vad ser du för samband mellan filmens personer och Johns berättelse?

 

 

 

Bildresultat för tjuvheder film

 

 

 

Uppgifter

 • Skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  E 9