👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2017-10-05 17:16 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Det här ska vi lära I detta område kommer du lära dig något om: elektricitet, statisk och elektrisk ström elektriska kretsar, sluten och öppen krets plus och minus poler hur ett batteri fungerar elsäkerhet några sätt att spara på energi neutroner, protoner och elektroner kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi, olja, gas fossila och förnybara energikällor Så här ska vi jobba Under höstterminen kommer vi att arbeta med No-ämnen och teknik integrerat med varandra. Som grund i undervisningen kommer vi att ha Hans Perssons böcker ”Boken om kemi och fysik” och "Boken om teknik”. Böckernas innehåll kommer delvis att brytas ned kompletteras ni att arbeta självständigt och tillsammans med laborativt material. Vi kommer att arbeta med moment enskilt, två och två / grupp samt i helklass . Vi kommer även att använda oss av IKT som en hjälp att lära och testa våra kunskaper men även för att få chans att visa vad du lärt dig. Du ska få visa få visa vad du har lärt dig genom att: samtala och diskutera kring frågor som handlar om elektricitet, genomföra undersökningar/experiment, använda dig av den utrustning vi har på ett säkert sätt, göra dokumentationer av dina undersökningar i text och bild, de grundläggande begreppen som handlar om elektricitet, några upptäckter om elektricitet som påverkat oss människor.
Grundskola 6 Fysik
Fysik Under ca tre veckor kommer åk 6 att arbeta med området elektricitet. Begrepp som kommer att behandlas är: Elektrisk ström Statisk elektricitet Energikällor Dessutom kommer eleverna att tillägna sig historiska perspektiv på elektricitet och träna sig i faktainhämtning individuellt. Eleverna kommer att göra ovanstående genom att: - delta i helklassgenomgångar och diskussioner - läsa faktatexter - göra instuderingsfrågor - utföra två laborationer samt dokumentera dessa

Innehåll

Det här ska vi lära 

I detta område kommer du lära dig något om:

 • elektricitet, statisk och elektrisk ström
 • elektriska kretsar, seriekoppling och parallellkoppling
 • plus och minus poler
 • hur ett batteri fungerar
 • hur en glödlampa fungerar
 • elsäkerhet
 • neutroner, protoner och elektroner 
 • hur elektricitet skapas via vattenkraft och vindkraft och leds tdit det behövs, t.ex. våra hus

 

Så här ska vi jobba

Underlaget till undervisningen om elektricitet är följande:

 

Fysikboken Boken om fysik och kemi s. 84 - 95

Frågor i arbetsboken s. 46 - 49

Instuderingsfrågor

Egna anteckningar från helklassgenomgångar

Slutsatser från laboration 1 "Statisk elektricitet"

och laboration 2 "Elektriska kretsar med batterier"

 

Böckernas innehåll kommer delvis att brytas ned kompletteras ni att arbeta självständigt och tillsammans med laborativt material. 

Vi kommer att arbeta med moment enskilt, i par/grupp samt i helklass .  

 

Du ska få visa få visa vad du har lärt dig genom att:

 

 • samtala och diskutera kring frågor som handlar om elektricitet,
 • genomföra undersökningar/experiment,
 • visa att du kan använda dig av den utrustning vi har på ett säkert sätt,
 • göra dokumentationer av dina undersökningar i text och bild,
 • göra ett skriftligt prov med avseende på grundläggande begrepp och fysikaliska samband i elektricitet och

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6