👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i bokstavslandet.

Skapad 2017-10-05 18:20 i Sandarne skola Söderhamn
TA BORT DEN HÄR TEXTEN NÄR DU KOPIERAT MALLEN. Avsikten med planeringen är att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen, samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektor och andra lärare. (se Skolverkets Allmänna råd för Planering och genomförande av undervisningen) När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola F – 3 Svenska
Livet i Bokstavslandet är ett nytt grundläromedel för årskurs F-3. I läseböckerna har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s teveprogram. Läseböckerna innehåller även olika typer av texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande. Till varje läsebok finns en lärarhandledning, ett digitalt introduktionsmaterial och en arbetsbok som tränar eleverna i bokstavskännedom, ordkunskap, läsförståelse, återberättande, språkets struktur, skrivande och mycket mer. Livet i Bokstavslandet är utprovat i klass, testat av lärargrupper och granskat av läsforskare. Precis som teveserien tar läromedlet fasta på modern läs- och skrivforskning, och utgår såklart från Lgr11!

Innehåll

Undervisning

Vi arbetar med textboken och arbetsboken.

Vi tittar på filmerna "Livet i bokstavslandet" säsong 3 och utifrån avsnitten arbetar på olika sätt med språkets struktur och vi lär känna olika texttyper. 

De texttyper vi kommer arbeta med:

- Beskrivande text

- Instruerande text

- Berättande text

- Återberättande text

- Förklarande text

- Poetisk text

- Argumenterande text

De olika språkstrukturerna vi kommer arbeta med:

- Bokstäverna l och j tillsammans

- n och k

- d och j

- h och j

- s, t och j

- s, c och h 

- c och h

- k

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Språklära - Livet i bokstavslandet 3

Beskrivande text
Du har förmågan att skriva en beskrivande text med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Instruerande text
Du har förmågan att skriva en instruerande text med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Berättande text
Du har förmågan att skriva en berättande text med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Återberättande text
Du har förmågan att skriva en återberättande text med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Förklarande text
Du har förmågan att skriva en förklarande text med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Poetisk text
Du har förmågan att skriva en poetisk text med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Argumenterande text
Du har förmågan att skriva en argumenterande text med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Läsa och skriva
Du har förmågan att använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken i dina egna texter.
Läsa och skriva
Du har förmågan att bearbeta din text, till exempel att i efterhand gå igenom din text och göra förtydliganden.
Läsa och skriva
Du har förmågan att använda ordlista.
Läsa och skriva
Du har förmågan att läsa flytande med förståelse.