👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äta, dricka, bygga!

Skapad 2017-10-05 20:21 i Håksbergs skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 Geografi
Titta runt i klassrummet. Vad ser du? Var kommer det ifrån? Vad åt du till frukost? Var kommer maten ifrån? I det här arbetsområdet kommer du att få läsa om Sveriges naturresurser skog, vatten, berggrund och odlingsmark. Du ska ta reda på vad våra naturresurser används till. Du kommer också att få studera kartor och ta reda på var naturresurserna finns.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Syftet med arbetsområdet är att du ska få förståelse för Sveriges naturresurser odlingsmark, berggrund, skog och vatten. 

Hur ska vi lära oss detta?

Enligt läroplanens centrala innehåll ska du träna på:

 • Sveriges naturresurser vatten, berggrund, odlingsmark och skog.
 • Vad naturresurserna finns och vad de används till.
 • Namn och läge på Sveriges sjöar.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
 • Viktiga ord som behövs för att kunna samtala om geografi.

Allt detta kommer du att få arbeta med genom att läsa fakta, svara på frågor, placera ut sjöar på blindkartor, studera kartböcker samt se olika filmer. Viktiga ord kommer du att få träna på genom olika aktiviteter med våra expertord under arbetets gång.

Vad som kommer att bedömas:

I läroplanens kunskapskrav står det: Eleven ska ha kunskaper om natur- och kulturlandskap samt resonera om orsaker och konsekvenser av processer som formar jordytan.  

För att bedöma ovanstående kommer jag att titta på din förmåga att:

 • veta vad naturresurserna används till
 • namnge och placera ut några av Sveriges sjöar 
 • kunna slå i en kartbok samt förklara några färger och symboler däri
 • förklara vad våra expertord i området betyder

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt i våra samtal under arbetsområdet kan du visa dina kunskaper. Du visar även dina kunskaper i dina svar i Clioonline och i de faktatexter du läser med tillhörande frågor. I samarbete med en kompis arbetar du med kartboken och placerar du ut sjöar på en blindkarta och gör aktiviteter med expertorden. Avslutningsvis visar du dina kunskaper i ett prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Naturresurserna vatten, berggrund, odlingsmark och skog.

Nivå 1
förklara vad våra expertord i området betyder
Nivå 2
Nivå 3
naturresurser
Kan ge exempel på vad de olika naturresurserna används till.
Kan ge exempel på vad en av naturresurserna används till.
Kan ge exempel på vad 2-3 av naturresurserna används till.
Kan ge exempel på vad alla 4 naturresurserna används till.
sjöar
Vet namnen och placering på fem av Sveriges stora sjöar.
Kan namn och placering på 1-2 av sjöarna vi tränat på.
Kan namn och placering på 3-4 av sjöarna vi tränat på.
Kan namn och placering på alla 5 sjöarna vi tränat på.
kartboken
Kan slå upp olika platser i en kartbok samt förklarar några av färgerna och symbolerna som finns i kartboken.
Vet hur man slår i en kartbok.
Vet hur man slår i en kartbok samt förklarar några av kartans färger eller symboler.
Vet hur man slår i en kartbok samt förklarar några av kartans färger och symboler.
expertord
Kan förklara vad arbetsområdets expertord betyder.
Kan förklara 1-4 av arbetsområdets expertord.
Kan förklara 5-9 av arbetsområdets expertord.
Kan förklara 10-13 av arbetsområdets expertord.