👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering samling Hösten 2017 – våren 2018

Skapad 2017-10-05 20:39 i Sofiaskolan Västerås Stad
Grundsärskola F – 9
Varje morgon har klassen samling där alla är delaktiga på sina villkor med stöd av olika individuella kommunikationsverktyg som samlingspärmar, pekkartor och tecken. Målet är att eleven får arbeta med olika tidsbegrepp, traditioner mm. Alla elever deltar även aktivt i att skriva sitt eller sina klasskamraters namn. Samlingen ska bidra till att eleven får en överblick över dagen, veckan och därmed får en känsla av kontroll. I morgonsamlingen behandlas b.la. ämnesområde kommunikation och verklighetsuppfattning.

Innehåll

Syfte

I ämnesområdet kommunikation står det att språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället I naturvetenskapens finns följande syfte: naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Även förståelsen om hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig. Med kunskaper om människan och naturen får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Undervisningen i kommunikation ska behandla följande centrala innehåll

Undervisningen i verklighetsuppfattning ska behandla följande centrala innehåll

Kunskapsbedömning

Grundläggande krav

Fördjupade krav

Dokumentation:

Sker genom fotografier samt genom en gemensam fotobok där fotografier och olika tidsbegrepp och årstider skrivs ner. Dessutom sker en sambedömning av personalgruppen

För att få en mer samstämd bedömning över elevens kunskaper.

 

 

Matriser

Grovplanering samling Hösten 2017 – våren 2018

Grundläggande, Deltar
Fördjupad, Kan
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen. .
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser
Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.