👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, år 3

Skapad 2017-10-05 20:52 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Planering av idrott och hälsa för läsåret 17/18
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Under läsåret kommer du att få utöva olika fysiska aktiviteter i samarbete med andra, såväl inomhus som utomhus under olika årstider. Vi kommer att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla:

 • din rörelseförmåga i takt och rytm genom lekar, danser och rörelser till musik.

 • din förmåga att utöva olika slags fysiska aktiviteter.

 • din rörelseförmåga i olika lekar och spel med varierande mönster av sammansatta grundformer.

 • din samarbetsförmåga och respekt för andra i spel, lekar och naturvistelser.

 • din förmåga att samtala med ord och begrepp om våra upplevelser.

 • din förmåga att orientera i vår närmiljö med hjälp av enkla kartor.

 • kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

 • din förmåga att simma i mag och ryggläge. (När vi blir kallade till rest-sim)

 • god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.

 • kunskaper om Allemansrätten.

 • förståelse för hur man beter sig vid vatten vid olika årstider.

 • din förmåga att vistas och leka lekar i utemiljöer och naturen under olika årstider.

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att prova olika redskapsbanor, stationer, lekar och spel som i sig tränar styrka, balans och smidighet, uthållighet, såväl inomhus som utomhus.

Du kommer att få röra dig i takt till olika sorters musik och rytmik där du tränar din koordinationsförmåga och taktkänsla.

I idrottssalen, på skolgården och i närområdet runt skolan kommer du att orientera med hjälp av karta.

Vi kommer att diskutera grunderna i Allemansrätten och tar hjälp av litteratur och filmer.

Du kommer att få prova på olika bollsporter och vi pratar om varför vi värmer upp och du ska också, tillsammans med några andra i din grupp få planera, genomföra och hålla i en uppvärmning och lektion för dina klasskamrater.

Under idrottlektionen samtalar vi om våra upplevelser. Vi kommer tillsammans att diskutera hur vi kan utveckla aktiviteterna för att utmana oss själva.

Detta kommer att bedömas

  • din förmåga att  delta i lekar och spel med sammansatta motoriska rörelser

  • din förmåga att anpassa dina rörelser till takt och rytm

  • din förmåga att visa och  beskriva hur man kan göra för att inte skada sig själv eller andra vid lekar och spel

  • din förmåga att samtala om dina idrottsupplevelser

  • din förmåga att simma

Bedömning sker i bedömningsmatrisen nedan.

 

Lektionsplanering höstterminen 2017:

V 34-36 utelekar och träning (utomhus).

V 37-39 Kondition-, redskap- och balansövningar (inomhus)

V 40-41 stationer och hinderbanor där vi tränar motoriken på olika sätt samt samarbetsövningar.

V 42-43 nya lekar och bollövningar.

V 45-47 bollsporter och balans- och samarbetsövningar samt orientering teoretiskt och praktiskt. Eleverna får prova en enkel slinga i närområdet( på skolgården).

V 48-49 dans, takt och rytm.

V 50-51 önskeveckor där eleverna planerar uppvärmning och lektion.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Bedömningsmatris idrott och hälsa år 1 -3

Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
grovmotoriska grundformer t.ex. hoppa, springa
klarar till viss del de grovmotoriska grundformerna
klarar relativt väl av de grovmotoriska grundformerna
klarar väl av de grundmotoriska grundformerna
sammansatta grovmotoriska grundformer i t.ex. redskap
klarar till viss del av sammansatta grovmotoriska grundformer
klarar relativt väl av sammansatta grovmotoriska grundformer
klarar väl av sammansatta grovmotoriska grundformer
röra sig till musik i lekar och danser t.ex. takt och rytm
klarar till viss del av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar relativt väl av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar väl av att röra sig till musik med takt och rytm
samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar till viss del av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar relativt väl av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar väl av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
regler och instruktioner i lekar och idrottsaktivitet
klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar relativt väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
rörelser i vattnet flyta,simma i mag- och ryggläge
klarar till viss del av rörelser i vattnet
klarar relativt väl av rörelser i vattnet.
klarar väl av rörelser i vattnet

Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
samtala om upplevelser av: lek, hälsa, natur och utevistelse
svarar på direkta frågor
kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter
kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter

Friluftsliv och utevistelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
orientering
kan till viss del använda sig av enklare kartor
kan relativt väl använda sig av kartor
klarar väl av att använda sig av enkla kartor
lekar och rörelse i natur- och utemiljö
deltar till viss del i uteverksamhet i närmiljön
deltar relativt väl i uteverksamhet i närmiljön
klarar väl av uteverksamhet i närmiljön
allemansrättens grunder
kan till viss del allemansrättens grunder
kan relativt väl allemansrättens grunder
kan väl allemansrättens grunder
säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt
visar relativt väl hänsyn och deltar på ett relativt säkert sätt
visar väl hänsyn och deltar på ett säkert sätt