👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel - Gangsterfarmor

Skapad 2017-10-05 21:10 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Eleven kommer att utveckla sin förmåga att läsa genom att läsa olika sorters texter. Eleven visar att hon/han förstått genom att återberätta eller svara på frågor. Eleven provar olika lässtrategier.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ny termin - ny bokcirkel! Nu ska du få läsa boken Gangsterfarmor skriven av David Walliams. I arbetet kommer du att utveckla din läsförmåga genom att använda olika lässtrategier och diskutera dessa gemensamt. Arbetet kommer att pågå under cirka sju veckor.

Innehåll

Det här ska vi lära:

  • ta eget ansvar över din egen läsning genom att följa lässchemat och göra de uppgifter du tilldelas (ansvarstagande)
  • läsa och analysera en skönlitterär text (läsförståelse)
  • förstå hur en skönlitterär text är uppbyggd (språklig struktur)

Så här ska vi jobba:

Du kommer att arbeta med:

  • lässtategier för att få flyt i läsningen och för att förstå texten
  • att diskutera texters innehåll, budskap och personbeskrivningar
  • att återberätta texten genom att sammanfatta eller svara på frågor

Så här ska du få visa:

  • genom att delta muntligt och skriftligt i bokcirkeln


Övrigt, se matris

Matriser

Sv
Läsa

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa skönlitteratur
  • Sv  E 6
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt. Jag läser självständigt.När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag, tar om eller frågar en vuxen.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med gott flyt. Det betyder att jag läser de flesta ord rätt.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Lässtrategier- förstå
Jag använder olika strategier för att förstå och minnas vad jag läst. T. ex. att använda mig av mina egna erfarenheter, skapa inre bilder, slå upp ord jag inte förstår, dra slutsatser, tolka och läsa mellan raderna, göra en tankekarta och skriva upp stödord.
Jag kan använda någon lässtrategi för att förstå den text jag läser ganska bra.
Jag kan använda några olika lässtrategier för att förstå den text jag läser på ett bra sätt.
Jag kan välja bland olika lässtrategier för att förstå den text jag läser på bästa sätt.
Läsförståelse
  • Sv  E 6
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkel sammanfattning. Jag väljer ut något exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en sammanfattning som innehåller fler detaljer. Jag väljer ut några viktiga exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en detaljerad sammanfattning. Jag väljer ut det viktigaste från texten.
Läsa mellan raderna
Tolka och dra slutsatser
  • Sv  E 6
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap. Jag kan motivera mitt resonemang med något exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap. Jag kan motivera delar av mitt resonemang med exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap på ett detaljerat sätt. Jag kan motivera mitt resonemang med exempel från texten.