Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 8 - Droger

Skapad 2017-10-05 21:20 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Biologi
Ett arbetsområde som sträcker sig över ca. 3-4 veckor. (Vecka 40-43)

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förståelse för:

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av beroendeframkallande medel
 • Kunna samtala om och diskutera frågor som rör hälsa samt beskriva några konsekvenser.

 

Så här ska vi arbeta:

 • Genomgångar, filmer och diskussioner.
 • Biologiboken: s. 296 – 312.
 • Stencil om hjärnan.
 • Skapa reklamfilm – ”kampanj mot droger”.

 

Uppgift 1

 • Ni ska arbeta individuellt med stencilen ” Läran om hjärnan”

 • Era svar ska ni sedan diskutera med bordsgrannen.

 

Uppgift 2

 • Ni blir indelade i grupper där ni ska arbeta med den tilldelade drogen.

a)     Läs sidorna som handlar om er drog (s. 296-312 i Biologiboken).

b)     Svara sedan på frågorna som krävs för godkänt (i pedagogiska planeringen).

c)     Skapa en reklamfilm under titeln ”Kampanj mot droger,” där följande frågor skall besvaras:

 • Hur påverkar drogen/beroendet individen och i förlängningen

 • samhället?

 • Hur kan man förebygga att fler använder drogen?

 • Vilka är konsekvenserna som uppstår under samt efter avslutat

 • beroende?

 

        OBS! FILMEN FÅR MAX TA 5 MIN, klippt och klar!

 

d)     Kamratrespons.

 • Ni kommer titta på en annan grupps film och ge respons så att man får en chans till korrigering.
 • Ni kommer få ut kriterier för hur ni ska granska den andra gruppens film.

e) Finslipa filmen.

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du beskriver:

 •  

  Hur kroppens psykiska hälsa påverkas av ett beroendeframkallande medel
 • Hur kroppens fysiska hälsa påverkas av beroendeframkallande medel.
 • Och identifierar ett problem och föreslår lösningar.
 • Konsekvenserna med att ha ett beroende.
 • Hur ett beroendeframkallande medel påverkar individ och samhälle.
 • Varför det är svårt att sluta med ett beroende.

 

 För att bli godkänd på detta arbetsområde, skall du kunna beskriva följande:

 • Enkelt hjärnans olika beståndsdelar och lober

 • Vilka delar av hjärnloberna som påverkas av drogen.

 • Hjärnans belöningssystem.

 • Hur ett beroendeframkallande medel påverkar den psykiska och fysiska hälsan.

 • Några konsekvenser med ett beroende.

 • Några biverkningar som orsakas av drogen.

 • Kortfattat vad abstinens är och vad som händer i kroppen.

 • Hur brukas drogen och vilka negativa effekter har den på kroppen.

 • Hur lång tid finns medlet i kroppen.

 • Hur kan man se på en person att den är påverkad av en drog.

 • Skillnaden mellan beroende och missbruk.

 

 

Nu blir det svårare...

Du ska för högre betyg även kunna redogöra för:

 • Konsekvenserna med att bruka en drog ur ett fysiskt, psykiskt och samhälles perspektiv.

 • Flera exempel till lösningar för att bli av med beroende.

 • Vad som händer i detalj inuti kroppen vid absinters samt hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas.

 • För hur droger kan påverka individens beslutstagande och handlingar i vardagen samt kunna dra slutsatser kring detta.

 • Hjärnans olika beståndsdelar och lober kort och koncist.

 • Vilka delar av hjärnan som påverkas av drogen samt ge exempel på hur dessa ger uttryck.

 • Flera biverkningar drogen ger.

 • När beroendet är avslutat hur påverkas kroppen av detta, blir det negativa effekter kvar på individens beteende?

 • Vad psykos är samt dess följder och uttryck personen får/har.

 • Hur ett beroende blir till ett missbruk.

 • Vilka faser och vilket uppförande får individen då drogen finns i kroppen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: