👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-10-05 22:16 i Björkåsskolan Unikum Piloter HT16
Grundskola 6 Samhällskunskap
Samhällskunskap. Arbetsområdet Sveriges lag och rätt. Jag kommer att bedöma dina prestationer i klassrummet, hur du deltar i gemensamma diskussioner samt efter resultat på provet. Se matris nedan.

Innehåll

Kunskap om hur lagar stiftas, våra grundlagar och varför vi har lagar.

Skillnaden mellan lagar och regler.

Grundläggande insikt i hur det svenska rättssystemet fungerar.

Ämnesspecifika ord.

Förståelse för hur lagar, brott och straff kan påverka vårt samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Lag och Rätt

E
C
A
Din kunskap och förståelse av Sveriges rättssystem
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förklara hur rättssystemet (lagar, polis,domstolar) är uppbyggt, hur de arbetar, hur de är utformade och varför de är utformade så.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur rättssystemet (lagar, polis,domstolar) är uppbyggt, hur de arbetar, hur de är utformade och varför de är utformade så.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur rättssystemet (lagar, polis,domstolar) är uppbyggt, hur de arbetar, hur de är utformade och varför de är utformade så.
Din förmåga att förklara samband mellan orsak och verkan.
Du har grundläggande kännedomen om varför det finns lagar och regler i samhället, kan delge några och resonera kring skillnaden mellan lagar och regler. Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt föra resonemang om- och se samband mellan lagar, brott och straff.
Du har god kännedomen om varför det finns lagar och regler i samhället, kan delge några och resonera kring skillnaden mellan lagar och regler. Du kan på ett utvecklat sätt föra resonemang om- och se samband mellan lagar, brott och straff.
Du har mycket god kännedomen om varför det finns lagar och regler i samhället, kan delge flera och resonera kring skillnaden mellan lagar och regler. Du kan på ett väl utvecklat sätt föra resonemang om- och se samband mellan lagar, brott och straff.
Kännedom om olika begrepp.
Du kan förklara några viktiga ord/begrepp inom området lag och rätt.
Du kan förklara flera viktiga ord/begrepp inom området lag och rätt.
Du kan förklara de flesta viktiga ord/begrepp inom området lag och rätt.
Förmågan att uttrycka åsikt, reflektera, analysera och dra slutsatser.
Du har visat att du kan uttrycka din åsikt samt resonera kring en elevnära fråga på ett enkelt sätt då du använder dig av till viss del underbyggda resonemang.
Du har visat att du kan uttrycka din åsikt samt resonera kring en elevnära fråga på ett utvecklat sätt då du använder dig av relativt väl underbyggda resonemang.
Du har visat att du kan uttrycka din åsikt samt resonera kring en elevnära fråga på väl utvecklat sätt då du använder dig av väl underbyggda resonemang.