Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri omkrets, area, skala och vinklar v2- v6

Skapad 2017-10-06 08:58 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 6 Matematik
Geometri handlar om hur du kan mäta och beskriva det du har omkring dig. Det är faktiskt så att ordet "Geometri" kommer från ett gammalt grekiskt ord geometria som kan översättas med geo-jord och metria-mätning, alltså jordmätning. Geometrin har utvecklats ur behovet av att kunna göra jordmätningar när människor skulle fördela åkerjord.

Innehåll

Begrepp

 • Parallell med, vinkelrät mot
 • längd, omkrets, area
 • skala
 • vinkelmätning

Tvådimensionella gemetriska former

 • Triangel liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig tiangel
 • parallelltrapets, parallellogram, rektangel, romb, kvadrat
 • förminska förstora olika objekt

 

Resonemang

Resonera kring sambanden mellan omkrets, area för olika geometriska former.

Resonera kring samband mellan olika geometriska objekt

Metoder

 • Byta längdenheter; växla mellan mil, kilometer, meter, decimeter, centimeter, millimeter ...
 • Byta areaenheter; växla mellan kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter ...
 • Bestämma omkretsen på alla tvådimensionella former utom ellipsen
 • Bestämma area på alla tvådimensionella former utom ellipsen
 • Bestämma area på former som är sammansatta av olika tvådimensionella former.
 • Bestämma volymen på prismor, spetsiga tredimensionella former och klotet
 • Använda Pythagoras sats för att bestämma sidornas längd i rätvinkliga trianglar eller för att avgöra om en triangel är rätvinklig eller ej.

 

Problemlösning

 1. Läs igenom hela problemet.
 2. Försök att förstå problemet, rita en bild om problemet så att det är lättare att förstå det
 3. Gör upp en plan över hur du skulle kunna lösa problemet
 4. Genomför din plan. Det är först nu du börjar räkna!
 5. Se tillbaka på din lösning. Kontrollera att svaret är rimligt. Är det orimligt går du tillbaka och testar en annan plan!

Kommunikation

Träna på att ha en tydlig struktur på dina redovisningar. Det ska vara lätt att följa dina beräkningar.
Skriv alltid vad du räknar på, exempelvis Arean = eller Omkretsen = .
Använd dig av olika uttrycksformer exempelvis bilder, siffror, symboler tecken, algebraiska uttryck...
Kontrollera alltid att dutt svar är rimligt

 

Arbetsmoment

v 2

jobbar fram till diagnos

 

v3

gör diagnos 

börjar med 

spår 1

spår2

 

v 4

spår 1

spår 2

fredag prov

v 5

genomgång provet

start algebra

v6

forts algebra

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: