Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Don't tell me what to do

Skapad 2017-10-06 09:25 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Vi läser boken "Don't tell me what to do" som handlar om Tom som rymmer hemifrån. Tom får lift av en man som heter Vincent Masters. Med i bilen är också en flicka som heter Shirley. Tom är på väg till London för att söka jobb inom hästsportindustin. Mr Masters ger Tom ett jobb som visar sig innebära vissa risker. Tom är i behov av pengar och tar jobbet.

Uppgifter

  • Läs kap 9-14 Läs/ Lyssna. Prov skriva sammanfattning v 46

  • Bokläsning "Don't tell me what to do"

Matriser

Bedömningsmatris för muntlig produktion - 1 rad

Tala, samtala och gör dig förstådd. Hur mycket och hur väl kan du uttrycka dig?

F
E
C
A
Aspekt
Kommunikationen fungerar inte, språket oförståeligt. Använder svenska ord. Ämnet behandlas inte. Långa pauser, ingen interaktion vid samtal.
Kommunikationen fungerar, ämnet behandlas. En engelsktalande förstår i stora drag. Ordförrådet räcker för det eleven vill säga, men är något enformigt, med upprepningar. Korrekt språk blandas med felaktiga konstruktioner och ibland även svengelska och icke idiomatiska uttryck. Förtjänster i innehåll och interaktion kan uppväga brister i språkriktighet.
Innehållsrikt samtal. En engelsktalande förstår budskapet. Personligt med gott flyt. Även om grammatiken brister kan innehållet uppväga om det är fylligt och intressant. Eleven anstränger sig för att få med de andra i samtalet. Uttal och intonation underlättar förståelsen.
Språket har mycket gott flyt. En engelsktalande förstår budskapet klart och tydligt. Ordförrådet är varierat med synonymer och språkriktigheten är säker. Informellt språk får förekomma. Eleven interagerar på ett säkert sätt med andra vis vid samtal. Språkfel som ordvalsfel, verbfel får förekomma. Innehållets förtjänster uppväger mindre fel. Uttal och intonation fungerar väl.

LÄSA - ENGELSKA

Läs, förstå och visa vad du förstått

F
E
C
A
Förståelse
Du har svårigheter att förstå innehållet och uppfattar sällan tydliga detaljer när du läser på nivåanpassad engelska. Du behöver fortsatt träning i att förstå innehållet i olika typer av texter, ex,dramatiseringar, berättelser, faktabeskrivningar.
Du förstår innehållet i stora drag och uppfattar tydliga detaljer när läser på nivåanpassad engelska. Du kan förstå innehållet i olika typer av texter, ex,dramatiseringar, berättelser, faktabeskrivningar.
Du förstår innehållet i och uppfattar viktiga detaljer när läser på nivåanpassad engelska. Du kan förstå innehållet i olika typer av texter, ex,dramatiseringar, berättelser, faktabeskrivningar.
Du förstår både helhet och detaljer innehållet när du läser på nivåanpassad engelska. Du kan förstå innehållet i olika typer av texter, ex,dramatiseringar, berättelser, faktabeskrivningar.
Respons
Du kan ännu inte visa din förståelse genom att tala om vad du läst.
Du visar din förståelse genom att berätta vad det du läst handlar om i stort. Du kan diskutera och kommentera innehåll och detaljer av det du läst. Du visar att du kan ge enkel respons och kan agera utifrån det du hört, ex. följa en enkel instruktion eller lösa en uppgift i anslutning till det du hört.
Du visar din förståelse genom att berätta ingående vad det du läst handlar om. Du kan diskutera och kommentera innehåll och detaljer av det du läst. Du visar att du kan ge respons med och kan agera utifrån det du hört, ex. följa en detaljerad instruktion eller lösa en uppgift i anslutning till det du hört.
Du visar din förståelse genom att berätta ingående och nyanserat om detaljer vad det du läst handlar om. Du kan diskutera och kommentera innehåll och detaljer av det du läst. Du visar att du kan ge respons med lätthet och kan agera det gott resultat utifrån det du hört, ex. följa en detaljerad instruktion eller lösa en uppgift i anslutning till det du hört.
Strategier
Du behöver träna på att hitta det viktigaste i det du läser.
Du kan förstå i stora drag det du läser även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av det du läser även om du inte förstår precis allt
Du förstår det mesta det läser och uppfattar både helhet och detaljer.

SKRIVA - ENGELSKA

Skriva och göra sig förstådd på olika nivåer

F
E
C
A
Innehåll, struktur och sammanhang
Ämnet behandlas inte. Språket kan vara tidvis oförståeligt.
Ämnet behandlas utan egna tankar och åsikter. Förtjänster i innehåll kan uppväga brister i språkriktighet.
Texten är innehållsrik och har tydlig struktur. Ämnet behandlas med egna tankar, dock ibland outvecklade.
Texten involverar läsaren med målande detaljer och tydlig struktur. Ämnet är utförligt behandlat och genomsyras av egna tankar som har förklarats väl.
Flyt
Kommunikationen fungerar inte.
Kommunikationen fungerar.
Texten är lätt att läsa och förstå. Du skriver med gott flyt.
Språket har mycket gott flyt.
Ordförråd och idiomatik
Du använder svenska ord och uttryck ibland.
Ordförrådet räcker för det du vill säga, men är något enformigt, med vissa upprepningar. Du använder ibland svengelska och icke idiomatiska uttryck.
Ordförrådet är varierat med synonymer. Ordvalsfel förekommer men stör inte förståelsen.
Ordförrådet är mycket varierat med synonymer. Enstaka ordvalsfel förekommer men stör inte förståelsen av läsningen.
Strategier
Du behöver träna på att göra omskrivningar och förbättringar av din text.
Du kan göra enkla förbättringar av din egen text.
Du kan göra välgrundade förbättringar av din egen text.
Du gör ofta förbättringar av din egen text.
Stavning
Stavningen förhindrar förståelsen.
Dina stavningsfel förhindrar inte förståelsen.
Stavfel förekommer men stör inte förståelsen.
Enstaka stavfel, förekommer men stör inte förståelsen av läsningen.
Grammatik
Många verb får fel tempus och förståelsen försvåras.
Korrekt språk blandas med felaktiga konstruktioner.
Verbfel förekommer men stör inte förståelsen. Även om grammatiken brister kan innehållet uppväga om det är fylligt och intressant.
Språkriktigheten är säker. Informellt språk kan förekomma. Enstaka verbfel förekommer men stör inte förståelsen av läsningen. Innehållets förtjänster uppväger mindre fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: