👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna

Skapad 2017-10-06 09:30 i Grundsärskolan Hudiksvalls Kommun Hudiksvall
Vi kommer att lära oss några länder i de olika världsdelarna och se på filmer för att få en uppfattning om hur man lever där.
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Du ska i ämnet geografi lära dig våra världsdelar och de angränsande världshaven.

Innehåll

Urval ur Övergripande mål i läroplanen

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola:

- kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt.

- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

 

 

Centralt innehåll i SO

- Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder och andra verktyg som kan stödja presentationen.

- Jordgloben. Namn på världsdelarna samt platser som är av betydelse för eleven.

- Informationssökning i böcker och på webbsidor för barn.

- tala och samtala i olika sammanhang

- använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

- reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor.

Tolkade och konkretiserade mål

I arbetsområdet ska du som elev få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- använda ord som har med faktauppgifter att göra i din text.

- komplettera dina texter med bilder och foton.

- samtala och diskutera.

- redovisa muntligt.

- söka och återge information.

- använda kartor och andra källor för att visa på någon plats med betydelse för dig.

Undervisning/Det här ska vi göra:

- Vi tittar på filmer från olika världsdelar.

- Vi diskuterar.

- Vi övar på att arbeta tillsammans och enskilt.

- Vi letar fakta på internet och i böcker.

- Vi skriver för hand och på datorn.

- Vi dokumenterar våra arbeten.

 

Detta ska bedömas

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- samarbeta med klasskamrater.

- söka information, läsa texter och visa att du förstår innehållet genom att svara på frågor.

- använda specifika ord och begrepp, bilder, foton, arbeten och redovisningar.

- hämta information från givna källor.

- Använda kartor och andra källor för att visa på något land eller någon plats med betydelse för dig.